easyfairs

 

Fördjupning: Innemiljö ur ett förvaltningsperspektiv

Onsdagen 6 mars bjuder RISE in till ett seminarium om innemiljö ur ett förvaltningsperspektiv. Vad ställs det för krav på en förvaltare ur innemiljöperspektiv?
Vilka hälso- och produktionsvinster finns det att göra genom att säkerställa en god innemiljö? Vilka riskkonstruktioner och verksamheter kan resultera i innemiljöproblem, hur ser problemen ut och hur hanterar man det? Så lägger vi upp en handlingsplan och ett löpande förebyggande arbete för att verka för god innemiljö.


Plats: Konferensrum E6

10.00-10.45
Boverket förklarar vad lagen säger om ansvar och åtgärder samt ett hälsoperspektiv som lagen bygger på.

10.50-11.35
Fukt, föroreningar och tekniska brister i byggnaden – hot som skall stävjas! RISE ger exempel på riskkonstruktioner och vilka problem som dessa kan resultera i med särskilt fokus på putsade träregelväggar.

11.45-12.30
RISE belyser hur utredning av problem bör hanteras och hu man aktivt kan arbeta förebyggande för att säkerställa en bibehållen god innemiljö.

För att komma in på mässan krävs entrékort till Fastighetsmässan, registrera dig här.
Observera att det är begränsat antal platser.
Joakim Thunborg
Inomhusmiljöexpert
Boverket
Anders Jansson
Teknologie Magister
Byggnadsfysik och Innemiljö
RISE
Erica Bloom
Forskare
RISE