easyfairs

Seminarieprogram 6 mars

Seminarieprogram 6 mars

Elvacoscenen

Moderator: Anna-Karin S. Öjerskog

Anna-Karin är har lång erfarenhet av ledarskap inom näringsliv och offentlig verksamhet och har fördjupade kunskaper inom samhällsbyggnad och fastighetsbranschen.
ak

Scen 2

Specialprogram

med föranmälan


09.10-09.55

Inbromsning eller kris på väg?

Fastighetssektorn har utvecklats stark under senare år. Vad händer nu? Är det en inbromsning eller en mer allvarlig kris på väg? Hur ser framtiden ut, hur länge kan storstäderna växa. Tidigare finansminister Anders Borg ger sina perspektiv.

a

 

Anders Borg

Fd. Finansminister (M)

09.15-10.00

Tema byggmaterial

Företrädare för trä, betong och metall diskuterar byggmaterial och klimatsmart byggande.

susanne

 

Susanne Rudenstam

Kanslichef
Sveriges Träbyggnadskansli
johan

 

Johan Lindström

VD
Plåt & Ventföretagen
malin

 

Malin Löfsjögård

VD
Svensk Betong
hållbart byggande
I samarbete med Hållbart Byggande

08.00-13.00

Utbildning: Energibyggare

Du har väl inte missat att alla nya byggnader i Sverige ska vara nära noll energibyggnader i Sverige om två år?

Gå utbildningen Energibyggare till unikt mässpris på Fastighetsmässan! För yrkesverksamma byggnadsarbetare, installatörer och alla som äger och ansvarar för byggnader.

energi

10.00-10.45

Städer som möjlig drivkraft för en grön ekonomi

Sandra Jonsson och Mia Häggström diskuterar de hetaste trenderna inom hållbar fastighetsutveckling: digitalisering, stadslivet, hälso- och miljöcertifiering, nollenergihus och grön finansiering. Fastighetsbranschen kan ta ledarskap i utvecklingen av en klimatsäker framtid som erbjuder människor ett gott liv.

s

 

Sandra Jonsson

Chef Teknik och Utveckling Stockholm och Uppsala
Vasakronan
mia

 

Mia Häggström

Hållbarhetschef
Fabegé

10.30-11.15

Branschens populäraste hållbarhetscertifieringar

Sweden Green Building Council är Sveriges snabbast växande hållbarhetsorganisation. Lär dig mer om deras olika certifieringssystem för byggnader och stadsdelar, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt. Linda kommer även berätta om de senaste trenderna inom hållbart samhällsbyggande, som till exempel grön finansiering.

linda

 

Linda Kjällén

Certifieringschef
Sweden Green Building Council

10.00-12.30

Seminarium om innemiljö

Vad ställs det för krav på en förvaltare ur innemiljöperspektiv? Vilka hälso- och produktionsvinster finns det att göra genom att säkerställa en god innemiljö? Vilka riskkonstruktioner och verksamheter kan resultera i innemiljöproblem, hur ser problemen ut och hur hanterar man det?

rise
bo

11.15-12.00

Ett företag med historia i en ny omvärld – hur gör man?

Hur gör Skanska för att hantera dagens utmaningar inom hållbarhet, digitalisering och politik? Byggbranschen är traditionell – hur är man relevant i en omvärld som förändras snabbare än någonsin förr? Trender inom bostadsmarknaden skiftar, människors beteenden ändras och hur bidrar vi till hållbarhetsfrågorna och andra sociala utmaningar Sverige står inför idag?

gunnar

 

Gunnar Hagman

VD
Skanska
Gunnar Hagman har jobbat på Skanska i 25 år inom olika verksamheter och geografier. Gunnar har varit VD för Skanska Sverige sedan 2016 och i den rollen fått lämna över byggbranschens färdplan för klimatneutralitet 2045 till regeringen. Han har tidigare arbetat som affärsutvecklingsdirektör och där haft ansvar för affärsutveckling och bland annat hållbarhetsfrågor, både gröna och sociala.

11.00-13.40

Seminarium: Sveriges BostadsrättsCentrum

Halvdag med SBCs experter. De ger råd och tips om hur man bäst bygger om sin bostadsrätt, rättigheter och skyldigheter, samt effektiv och långsiktig förvaltning. För dig som driver, förvaltar eller har ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening.

sbc

12.30-13.15

Nybyggnation, hållbarhet och FN:s globala mål

FN:s globala mål för 2030 ger oss som bransch och samhälle stora utmaningar, men också stora möjligheter. Hur kan vi som bransch tänka till och tänka om? Att bygga i andra material och på andra sätt är en väg att gå, men vad finns det för andra möjligheter? De globala målen nämner inte bara klimatförändringar, hållbar industri och produktion, utan nämner också välbefinnande, samhällen och ojämlikhet. Hur tar vi ett helhetsgrepp kring en (social?) bostadspolitik med människan i centrum?

peter

 

Peter Nyberg

Affärsutvecklare social hållbarhet
BoKlok

12.30-13.15

AI i det smarta samhället

Anne Håkansson har över 25 år erfarenhet av forskning inom flera AI-områden. Annes senaste forskning handlar om samarbetande dynamiska distribuerande system med hjälp av resonemangsstrategier, datautbyte och förhandling. De senaste åren har stora framsteg gjorts inom Artificiell Intelligens-området. AI-teknikerna har blivit mer avancerade, men vilka tekniker finns och hur bra är de? Vilken betydelse har AI för smarta städer och samhällen, samt vilka fördelar och utmaningar kan det medföra? I denna presentation ger Anne sin syn på AI, styrkor och potentiella fallgropar med de olika AI-teknikerna.

Anne

 

Anne Håkansson

Docent vid ICT-skolan, KTH
Professor vid UIT, Tromsö

13.30-14.15

Arkitektur - Ett redskap för att möta samhällsutmaningar

Riksdagens mål för arkitektur, form och design är skarpt och tydligt och talar om att arkitekturen är ett kraftfullt verktyg som kan bidra till att möta samhällets stora utmaningar. Helena Bjarnegård berättar hur Boverket och Rådet för hållbara städer nu arbetar för att kroka arm med många när vi nu ska gå från ord till handling.

helena

 

Helena Bjarnegård

Riksarkitekt
Boverket

13.30-14.15

På väg mot ett solenergidrivet samhälle

Pris och teknikutvecklingen för solceller har gått rasande snabbt de senaste 10 åren. Så pass snabbt att solenergi på många håll i världen har blivit det billigaste energislaget om man ska bygga ny elproduktion. Och globalt bara ökar installationsvolymerna. Denna utveckling kommer även komma till Sverige. I föredraget tas den aktuella marknadsutvecklingen i både världen och Sverige upp och avslutas med vad svenska fastighetsägare idag behöver veta för att räkna på en solcellsinvestering.

johan

 

Johan Lindahl

Talesperson
Svensk Solenergi

14.30-15.15

Cirkulär ekonomi - Hur får vi det att hända i fastighetsbranschen?

Det används stora mängder material för husbyggnad och renoveringar i Sverige varje år. Material för flera miljarder kronor. Bara produktionen av detta material ger utsläpp motsvarande uppskattningsvis tre miljoner CO2e per år. Därtill kommer miljöpåverkan i form av användning av farliga ämnen, lokal påverkan vid utvinning med mera. Det finns alltså många skäl att minska materialproduktionen. Olika cirkulära angreppssätt prövas för närvarande i demonstrationsprojekt och det börjar etableras marknadsplatser för återbruk av byggprodukter, men hur får vi det att lossna på riktigt? Vilka hinder måste undanröjas och hur gör vi det? Välkommen till ett seminarium som fokuserar på samverkan och möjligheterna framåt.

maria

 

Maria Brogren

Chef hållbarhet & innovation
WSP
marianne

 

Marianne Hedberg

Miljöexpert
Sveriges Byggindustrier

14.45-15.30

Byggskador - ett jämmer och elände med kostsamma konsekvenser

Joachim Thunborg, Erica Bloom och Börja Gustafsson guidar er igenom vilka byggskador som kan förekomma och vilka fastighets- och samhällsekonomiska konsekvenser dessa orsakar, vilken påverkan klimatet och byggfusk kan ha för att du ska få oinbjudna gäster som flyttar in i ditt hus, samt varför en stor del av fasadskador beror på dåligt fönstermontage.
Läs mer här.

j

 

Joachim Thunborg

Inomhusmiljöexpert
Boverket
e

 

Erica Bloom

Forskare
RISE
b

 

Börje Gustafsson

Gruppchef Byggnadsfysik och innemiljö
RISE

15.30-16.00

Samarbeta eller dö

I tider av allt trögare försäljningstakt och försiktigare kunder gäller just nu den dagliga kampen för att finna kunder som ens kan slå till. Om fastighetsbranschen ska kunna sälja önskade volymer krävs förenklade finansieringslösningar, attraktivare priser, samt att ha den mest intressanta produkten. För att skapa en produkt kunden verkligen vill ha krävs större och starkare samarbeten mellan byggherre, arkitekt, reklambyrå, stadsplanerare, PR och mäklare.

En mäklare är inte längre någon som i slutledet bara delar ut prospekt. För att sälja en produkt är det bästa att ha en tidig dialog med en mäklare som är den som träffar slutkonsumenten dagligen. Hör vad Sveriges bästa mäklare anser vara det som krävs för att dina projekt ska sälja slut igen.

niklas

 

Niklas Berntzon

Mäklare & Partner
Eklund Stockholm New York

16.00-16.45

Innovativa samarbeten

- Hur ska vi lyckas möta efterfrågan på bostäder när personer inte har råd med hyran? Säger Kicki Björklund, VD på Bostadsbolaget.

Missa inte paneldiskussionen där hyresbolag, byggbolag och mäklare diskuterar hur samarbeten kan se ut i ett tidigt skede för att skapa områden som passar alla. Hör Kicki Björklund från Bostadsbolaget, Magnus Lambertsson från Skanska och Niklas Berntzon från Eklund Stockholm New York diskutera hur samarbeten kan se ut och fungera.

Kicki

 

Kicki Björklund

VD
Bostadsbolaget
Magnus

 

Magnus Lambertsson

Försäljning- och marknadschef
Skanska
niklas

 

Niklas Berntzon

Mäklare & Partner
Eklund Stockholm New York

16.45-18.00

Fastighetsmässan 10 år

Fastighetsmässan firar 10 år! Först vid Elvacoscenen med flera överraskningar och därefter ute i entrén. Vi bjuder på öl, vin, alkoholfritt och snacks.

Varmt välkomna!

10