Wednesday 27th March

Register here

Wednesday 27th March 2019 - Already more than 300 participants

Morning programme:

10h30 - 12h15: ToWorksafe: totaalpakket voor een veilige start van uw (anderstalige) werknemers

Bijna 20% van de arbeidsongevallen gebeuren bij werknemers met minder dan 1 jaar ervaring. Een goed onthaal en begrijpbare instructies zijn dan ook onmisbaar om nieuwe werknemers veilig te laten werken.

Maar hoe brengt u deze instructies op een sterke en visuele manier over naar nieuwe werknemers? Hoe moet u met anderstalige werknemers communiceren als u de taal niet kent?

Ons gloednieuw ‘ToWorksafe’-aanbod biedt u een innovatief totaalpakket voor het onthaal en het geven van instructies aan nieuwe en/of anderstalige werknemers:

 • sectorspecifieke inhoud
 • in maar liefst 11 talen beschikbaar
 • sterk visueel materiaal
 • unieke sensibilisering via online game, spelbord en video's


Petra Champagne, IDEWE


Petra Champagne
Idewe logo

10h30 - 12h15: Het verbeteren van de veiligheidscultuur... Een droom of werkelijkheid?

Doelgroep: Preventieadviseurs

De veiligheidscultuur van een organisatie zijn de informele aspecten, de ongeschreven regels en gedragingen die een invloed hebben op de veiligheid en het preventiebeleid. Is een verandering van cultuur eigenlijk wel mogelijk en welke stappen moeten gevolgd worden in dit traject? Waar zitten de valkuilen? Hoe kan de preventieadviseur impact hebben op dit proces? Welke hulpmiddelen kunnen hierbij gebruikt worden?

Rik Op De Beeck, Prevent


Prevent Logo

10h30 - 12h15: Het kantoor van de toekomst - Blijf niet bij de pakken neerzitten!

Problemen die vandaag de dag naar boven komen bij beeldschermwerk zijn een verstoorde concentratie, gebrek aan privacy, spier- en gewrichtsklachten, vermoeide ogen, een lager mentaal welbevinden…

De werkgroep kantoor van de Vlaamse Ergonomie Vereniging, VerV, heeft een praktijkrichtlijn rond kantoorinrichting opgesteld.

Het resultaat is een consensus over een aantal principes rond werken op kantoor die een oplossing kunnen bieden voor bovenstaande problemen. 

Er worden tijdens deze sessie bovendien praktische tips aangehaald om het welzijn op kantoor te verbeteren en om zo het kantoor van de toekomst vandaag al te kunnen realiseren.

Brenda Vanmontfort, Preventieadviseur Ergonomie, Premed


VERV logo

10h30 - 12h15: Tracimat als link tussen een selectieve sloop en het hoogwaardig hergebruik van bouw- en sloopafval

Sinds 24/08/2018 dient een producent van gerecycleerde granulaten (breker) een verplicht onderscheid te maken tussen hoog- en laagmilieurisicoprofiel-puin (HMRP vs LMRP). Puin afkomstig van een selectieve sloop dat vergezeld is van de nodige attesten van een sloopbeheerorganisatie kan het label LMRP krijgen. De sloper die LMRP-puin aanbiedt bij de breker wordt niet geconfronteerd met meerkosten, dit in tegenstelling tot wanneer hij HMRP-puin zou aanbieden.

Tijdens deze toelichting wordt ingegaan op de algemene werking van Tracimat, het kwaliteitsborgingssysteem (van sloopopvolgingsplan tot sloopattest) en de rollen van de verschillende actoren binnen het Tracimat-systeem. Ook het nieuwe acceptatiebeleid bij de breker (HMRP vs LMRP) zal beknopt worden toegelicht.

Annelies Vandeneynde, Projectcoördinator, Tracimat


VmX

Afternoon programme:

13h30 - 14h15: Het verbeteren van de veiligheidscultuur: volg de leider!

Doelgroep: Beslissingsnemers - Leidinggevenden

Een verbeteringstraject van de veiligheidscultuur start met de top van het bedrijf en bij de hiërarchische lijn. Elke leidinggevende speelt hierbij een cruciale rol. Nadien komt het er op aan om iedereen te betrekken bij het veranderingstraject. Uiteindelijk moet iedereen zijn nieuwe rol opnemen. In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende stappen die gezet kunnen worden op maat van de organisatie als een dynamisch systeem.

Wat zijn de voorwaarden om hier als leidinggevende in te slagen? Welke kennis, vaardigheden en ingesteldheid van de leidinggevenden is hierbij noodzakelijk om de kansen op succes te vergroten?

Waar zitten de valkuilen?

De Workshops worden begeleid door Rik Op De Beeck van Prevent. Rik begeleidt en coacht  sinds jaren verschillende organisaties in diverse sectoren (farmaceutische sector, nucleaire sector, bouwsector, voedingssector, energiesector, metaalsector, waterzuiveringssector..) bij het versterken van de veiligheidscultuur. Tijdens de workshop deelt Rik zijn ervaring met de deelnemers rond het versterken van de veiligheidscultuur: hoe creëren we een veranderingsproces op maat van de organisatie? welke stappen kunnen doorlopen worden? welke tools kunnen hierbij gebruikt worden?


Prevent Logo

13h30 - 15h15: Machineveiligheid VS ergonomie. Opportuniteiten en valkuilen bij het implementeren van innovatieve hulpmiddelen in de industrie en de zorg

Wat is de stand van zaken m.b.t werken met innovatieve hulpmiddelen nu en wat komt er aan in de toekomst? 

Is een cobot bijvoorbeeld interessant voor uw omgeving?

 • Waar moet u aan denken bij implementatie?
 • Vergeet naast het economisch standpunt ook het ergonomische niet!
 • Machineveiligheid
 • Implementatie hulpmiddelen
 • Risicoanalyse machineveiligheid ook koppelen aan de ergonomische risicoanalyse

Kom aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de industrie en de zorg te weten wat de voor- en nadelen zijn. Wat zijn de lessons learned?

Mathias de Waele, Ergotherapeut en adviseur ergonomie, CLB
Bart Haesen, Preventieadviseur, CLB


VERV logo

13h30 - 15h15: Omgaan met gevaarlijke stoffen in de praktijk

Elk bedrijf heeft wel in meer of mindere mate te maken met gevaarlijke producten zorgvuldig omgaan met deze producten is niet evident. In deze presentatie gaan we dieper in op de vragen zoals:

 • Wat zijn gevaarlijke producten
 • Met welke wetgeving en reglementering op vlak van milieu en preventie moeten we rekening houden?
 • Hoe moeten we in de praktijk omgaan met deze producten?
 • Waarom is inventarisatie van deze producten zo belangrijk.

Natasja De Splenter, Manager – Juriste, Consultes


VmX

13h30 - 15h15: Van burn-outpreventie tot werkhervatting

In deze workshop overlopen we met u de 4 fasen van een stress- en burn-outbeleid en geven we u een houvast mee om in preventief in dialoog te gaan met medewerkers, bij signalen van overbelasting en bij uitval na burn-out.  We bespreken ook specifieke aandachtspunten voor leidinggevende, medewerker en team bij burn-out.

Hilde De Man, Departementsverantwoordelijke psychosociale aspecten, IDEWE


Hilde De Man
Idewe logo

Registration & prices

Early bird rates (incl. lunch & parking voucher - excl. 21% VAT)

€ 115/p.p. per Masterclass