Free session - Thursday 28th March

Register here
FOD Banner NL

Free session - Thursday 28th March 2019

13h30 - 15h00: FACTCHECK - Mythes en feiten over chemische agentia

FACTCHECK - Mythes en feiten over chemische agentia

dr. Dimitri De Coninck, adviseur Directie van het laboratorium voor industriële toxicologie en ing. Yves Degroeve, sociaal inspecteur Directie Oost-Vlaanderen

Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk – FOD WASO


FOD Healthy Workplaces
Register here