Exhibitor catalogue

Register here for free entrance

Our Exhibitors

Nederlands Instituut voor Lastechniek

Nederlands Instituut voor Lastechniek

1-A060

2719EK Zoetermeer
Netherlands
www.nil.nl

Het NIL is een onafhankelijke stichting die al 85 jaar de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werken op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente
verbindingstechnieken. Wij onderhouden een sterk (inter)nationaal netwerk waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en technische innovaties centraal staat. Wij richten ons op drie pijlers:
onderwijs, certificatie en voorlichting.