Exhibitor catalogue

Our Exhibitors

TVM Belgium

TVM Belgium

4.084

2600 Berchem
Belgium
www.tvm.be

Nicheverzekeraar TVM Belgium is de expert voor logistiek en transport op vlak van verzekeringen, maar ook op vlak van advies en dienstverlening.

Wat bieden we aan?
- Gespecialiseerde verzekeringen voor vrachtwagens, aanhangwagens, binnenvaartschepen, landbouwtractoren, kranen, heftrucks, bedrijfswagens en andere bedrijfsvoertuigen. TVM biedt haar verzekeringsproducten aan via
gespecialiseerde verzekeringsmakelaars.
- Risicomanagement: naast het verzekeringsluik maakt TVM veilig transport mogelijk door risico’s te onderkennen en te voorkomen. De afdeling Preventie en Risicobeheer zet volop in op dienstverlening bij onze klanten. Zo willen we onze klanten ontzorgen op hun weg naar continuïteit en veiligheid.