easyfairs

Conference Times

Conference times

Tuesday 17 October

Unizo

10:00 - 12:30: Doordachte ambities voor Duurzaam Transport

* Lunch will be provided from 12:30 - 13:30

Logistics in Wallonia

13:30 - 16:00: Wallonia, Land of logistics: Assets state of the art & Chinese market opportunities.

Wednesday 18 October

ISCN / Alex Van Breedam

10:00 - 12:30: From Mental to Modal shift!

Lunch will be provided from 12:30 - 13:30

Gateway Access Point (instappunt of transferium) met de case Antwerp East

(debattanten: Pascal Pasmans (Havenbedrijf) + verlader)

Synchromodaliteit met de case Antwerpen – Venlo

Samenstellen van bloktreinen op basis van gain sharing met de case België-Polen

(debattanten: Sam Bruynseels (Lineas) + verlader)

Willis Towers Watson

13:30 - 16:00: Innovative risk mitigation in Transport & Logistics

Thursday 19 October

VIB

10:00 - 12:30 : Trends in transport

* Lunch will be provided from 12:30 - 13:30

Flows

13:30 - 16:00: Innoverend rekruteren in logistiek

13.30 - 14.30: Toekomst van rekruteren

Visie op de toekomst en poneren van verschillende stellingen om uw rekruteringsbeleid te optimaliseren.

Fons Leroy - Gedelegeerd Bestuurder VDAB

14.30 - 16.00: HR-specialisten uit de logistiek aan het woord

Onze HR specialisten geven aan hoe het er in de praktijk aan toe gaat en hoe zij de toekomst zien. Hoe hun bedrijf inzet op HR, employer branding, ea...

Stephanie Feys - HRM - Zuidnatie

Hugo De Bie - HR Director - DP World

Foto conferentietijdstippen
Foto conferentie L&D 2016
Foto conferentietijdstippen2