easyfairs

Exhibitor catalogue

VIL

VIL

1.080

2600 Berchem
Belgium
www.vil.be

Het VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. Het VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

Als ledenorganisatie brengt het VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.

Product news

 • VIL nieuwsbrief september - oktober 2017

  De zomer is voorbij, dus hier is onze nieuwsbrief weer!
  In deze editie komt u alles te weten over het afgesloten project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online) en de kick-offs van Omni Tactics en Polluted Packaging Logistics. Ook daarnaast heeft VIL deze zomer niet stilgezeten. Het nieuwe initiatief logiLAUNCH wordt gelanceerd, het platform Multimodaal.Vlaanderen wordt opgericht en onze tweejaarlijkse Summit komt steeds dichterbij. Benieuwd naar onze events van het najaar en wie onze nieuwe leden zijn? Lees dan snel de VIL nieuwsbrief september – oktober 2017.

  http://vil.be/2017/nieuwsbrief-september-oktober-2...

 • Nacalculatie is must voor transporteurs

  Transportbedrijven hebben weinig of geen zicht op kosten en kostenstructuren. Op vraag van de sector legde VIL in het project Nacatrans (Nacalculatie Transport) een methodiek vast en ontwikkelde het een eenvoudige rekentool die de effectieve rendabiliteit weergeeft op het niveau van de transportopdracht.

  Nacalculatie verschaft bedrijfsleiders inzicht in kosten en geeft aan waar die gereduceerd kunnen worden of waar tarieven effectief te laag liggen. Het is thans aan de sector om hiermee aan de slag te gaan.

  Onderschatte kosten

  Het project Nacatrans komt tegemoet aan een dringende nood die leeft bij de kleine en middelgrote transportbedrijven om zicht te krijgen op gemaakte kosten. In tegenstelling tot grotere transporteurs beschikken zij minder over de knowhow en middelen om ex post calculatiefunctionaliteiten in de bouwen in hun IT-systemen. VIL ontwikkelde daarom een laagdrempelige rekentool, die eenvoudig te implementeren, gebruiksvriendelijk en makkelijk te interpreteren is. Een goed inzicht in opbrengsten, kosten en waar die ontstaan, helpt bedrijven om de juiste keuzes te maken met betrekking tot werk, na te streven klanten en prijszetting.

  “Nacalculatie in transport bevestigt niet alleen het buikgevoel maar soms ook nog veel meer zaken die men in eerste instantie onderschat. Denken we hier maar aan de impact van time slots op laad- en losinstallaties en de congestie op de wegen”, vertelt projectdeelnemer Serge De Wolf van Trafuco.

  Van ruwe data tot waardevolle kennis

  Positief is de vaststelling dat de meeste transportbedrijven geïnvesteerd hebben in automatisering en over grote hoeveelheden data beschikken. De keerzijde is echter dat deze ruwe data vaak niet geschikt zijn om nacalculatie op te zetten. Bij meer dan de helft van de deelnemende bedrijven waren de activiteiten die de boordcomputer registreert, niet te linken aan de transportopdrachten die worden bijgehouden in het Transport Management Systeem (TMS). Andere vaststelling is dat chauffeurs het vaak niet al te nauw nemen met het correct en tijdig registreren van activiteiten in hun boordcomputer. Dit project mag gelden als een wake-up call naar de sector om systemen zodanig in te richten en te gebruiken dat ze data opleveren die bruikbaar zijn voor business intelligence toepassingen, zoals nacalculatie. Bij bedrijven waar de data wel aan de vereisten voldoen, kon het nut en de toegevoegde waarde van de rekentool worden vastgesteld.

  “Informatie wordt pas echt waardevol wanneer ze omgezet kan worden in kennis, zodat deze kennis gebruikt kan worden voor bijsturing. Uit de analyse met de rekentool kan bijvoorbeeld blijken dat de diensten die een bedrijf uitvoert voor een bepaalde klant, helemaal niet zo rendabel zijn als gedacht, dat lossen of laden op één specifieke site van een klant steeds hogere kosten genereert dan op andere sites. Oranje of rode knipperlichten kunnen ook wijzen op te lage tarieven, bijvoorbeeld bij klanten die al van generatie op generatie klant zijn, en waar tarieven destijds vanuit de buik waren afgegeven, en sindsdien enkel maar geïndexeerd werden”, aldus VIL-projectleider Peter Lagey.

  Projectdeelnemers
  Andiprim, Avantida, Colfridis, Hertsens, Globis, Group GTS, Magellan Logistics, TDL Group, Trafuco.

  http://vil.be/2017/persbericht-nacalculatie-is-mus...

 • Logistiek van verontreinigde vaten kan veel beter

  De inzameling van vervuilde vaten en Intermediate Bulk Containers (IBC’s) vormt voor veel bedrijven een probleem. Vaten waar o.a. chemicaliën, verven, detergenten en oliën in bewaard zijn, kunnen verschillen qua types en materialen. De meeste bedrijven organiseren zelf deze erg tijdrovende en dure inzameling. Met het project Polluted Packaging Logistics gaat het VIL samen met 12 bedrijven op zoek naar innovatieve logistieke modellen om deze vaten efficiënter in te zamelen, en daardoor recyclage en hergebruik mogelijk te maken.

  http://vil.be/2017/persbericht-logistiek-van-veron...

 • Omnichannel: hoe klantbeleving centraal zetten en er zelf nog iets aan verdienen?

  Steeds meer bedrijven kiezen voor een combinatie van een fysieke winkel en online shoppen. De stap naar deze omnichannel strategie biedt klanten een hogere service en leidt tot hogere omzet. Maar de logistieke kost die hieraan vasthangt wordt meestal nog onderschat. Het VIL start op 23 juni, samen met tien bedrijven, het project Omni Tactics om deze kosten in kaart te brengen zodat bedrijven die kiezen voor omnichannel hier ook winst op kunnen maken.

  http://vil.be/2017/persbericht-omnichannel-hoe-kla...

 • Inzameling klein elektro door koeriers omslachtig en duur

  E-shoppers hebben het recht om bij de levering van een klein elektrisch toestel een gelijkaardig oud of afgedankt toestel mee te geven aan de koerier. Maar dit consumentenrecht wordt vaak dood gezwegen omdat de logistieke uitdaging groot is en neigt naar duur maatwerk. Dat blijkt uit de resultaten van het project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online) dat het VIL op 20 juni voorstelde. Sectoroverleg is noodzakelijk om pragmatische oplossingen te vinden.

  http://vil.be/2017/persbericht-inzameling-klein-el...

 • VIL ondertekent clusterpact

  Op vrijdag 9 juni ondertekenden speerpuntclusters VIL (duurzame logistiek), Catalisti (duurzame chemie en kunststoffen), SIM (slimme materialen) hun clusterpact samen met minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Deze clusterpacten leggen het engagement vast van de clusterorganisatie, de clusterleden (bedrijven en kennisinstellingen) en de overheid.

  http://vil.be/2017/24017/#.WV4_W4jyiUk