easyfairs

Utställarkatalog

SBPR

SBPR

Entré:02

55318 JÖNKÖPING
Sweden

SBPR - Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter är en intresseorganisation för promotionföretag - leverantörer och underleverantörer som ska verka för att stärka profil- och presentreklamens betydelse i marknadsföringen samt tillvarata beställarnas intressen.Profilprodukt branschen har samma kärnvärden som all annan marknadsföring. SBPR är paraplyorganisationen för profilproduktbranschen.

SBPR - samarbetspartner för Promotionmässan
För mer information om SBPRs medllemmar, organisationens målsättning och verksamhet, tag gärna kontakt med kansliet.