easyfairs

Utställarkatalog

PWA

PWA

Entré:05

56421 BANKERYD
Sweden

PWA - Promotion Wholesalers Association - är branschorganisationen för de professionellt arbetande grossistföretagen, vilka har som klart uttalad affärsidé att endast arbeta med distributörer som kunder och därigenom medverka till en strukturering av branschen.

De företag som ingår i PWA åtar sig dessutom att ta producentansvar.