easyfairs

Utställarkatalog

Nordiska Etikettbolaget

F:37

50635 BORÅS
Sweden
www.etikettbolaget.se

Nordiska Etikettbolaget är marknadsledande i Europa på textil profilering. Vi exporterar idag till 42 länder. Vårt koncept bygger på att vi producerar varumärket i ett antal som täcker behovet under en längre tid. Varumärket kan sedan lagerhållas, distribueras och monteras på textila produkter.