easyfairs

Parkering

I direkt anslutning till Kistamässan finns det gott om parkeringsplatser att tillgå samt ytterligare platser i närområdet.

Taxa

Avgift alla dagar 00-24
Period 1 – 4 tim   35 kr/tim
Period 4 – 6 tim 125 kr
Ett dygn 150 kr

Parkeringsautomaterna accepterar både betalkort och kontanter.

Arne Beurlings Torg 5, 164 22 KISTA