Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

SVEAT, FÖRENINGEN FÖR SVENSK ADDITIV TILLVERKNING

SVEAT, FÖRENINGEN FÖR SVENSK ADDITIV TILLVERKNING

E. 28

16425 Kista
Sweden
www.sveat.se

SVEAT är Branschorganisationen för Svensk additiv tillverkning.

SVEAT, har till uppgift att bidra till en kraftfull utveckling inom additiv tillverkning och 3D-utskrifter i Sverige. Som branschorganisation har vi möjlighet att driva prioriterade frågor och stärka rösten i samhällsdebatten.

Genom att ta tillvara de resurser och möjligheter som finns inom företag, universitet/institut och hos entreprenörer kan vi tillsammans utveckla området additiv teknik i Sverige. Stärkt konkurrenskraft, effektivt materialutnyttjande och helt nya designmöjligheter är några av alla de fördelar som finns.

På hemsidan kommer vi att spegla vad som händer i industrin och inom forskningen. Likaså ska du kunna hitta kunskapsmaterial av olika slag och annat som visar en bransch med nya möjligheter.

Vi kommer även att verka för olika typer av mötesplatser, där kunskap och inspiration möts.