Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

Blaaholm A/S

Blaaholm A/S

E. 20

6715 Esbjerg N
Denmark
www.Blaaholm.com

Blaaholm – Optimization through Innovation!

Blaaholms robot- och automatiseringslösningar skapar betydande förbättringar i arbetsmiljön samt minskar arbetskraftskostnaderna i ditt företag.

Blaaholm avvecklar manuella processer och förbättrar arbetsmiljön i ditt företag genom att tillhandahålla intelligenta robotlösningar med online support anpassat till din produktion. Blaaholms lösningar är framtidssäkra och vårt online support garanterar hög upptid på din produktionsanläggning.

VISION-tekniken, där ämnet är känt av kamerateknik, används i lösningarna för att optimera växten och kvalitetssäkra dina produkter.

Cykeltiden optimeras så att interaktionen med gjutmaskinen och produktionsflödet blir optimal. Lösningen är produktionssäker och skalbar så att du kan locka fler kunder. Vi garanterar också hög upptid för enkel drift och underhåll av lösningen.

Under design- och konstruktionsfasen har vi en nära dialog med dig, och vid FAT-testet godkänner du anläggningen innan du ställer in din produktion.

Blaahholms serviceavdelning kan erbjuda världsomspännande service.

Videopresentation av Blaaholm: https://vimeo.com/286834192

Träff Torben Blaaholm, Simon Bak and Torben Lüthje Hansen på E.20

www.Blaaholm.com