Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

Rondo Plast AB

Rondo Plast AB

C. 01.

27122 Ystad
Sweden
www.rondoplast.se

Rondo Plast AB är ett helägt dotterbolag till Polykemi AB. Rondo´s övergripande affärsidé är att erbjuda kvalitetssäkrad och återvunnen plastråvara för formsprutning och extrudering.
Hos Rondo hittar ni REPRO-programmet, som är ett standardsortiment av återvunna plastmaterial, baserat på PP, ABS, PBT, PA66 och PC/ABS. Dessutom finns det kundspecifika REZYcom-programmet som ger möjligheten att erbjuda en skräddarsydd plastråvara med återvunnen råvarobas för just din applikation.