Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

Bio-Circle Surface Technology AB

Bio-Circle Surface Technology AB

A. 27

43994 ONSALA
Sweden
www.bio-circle.se/

Bio-Circle – Naturligt ren industri.
Att värna om sina anställdas hälsa och ta ansvar för miljön är idag högprioriterade områden.
Bio-Circle bygger på en uppvärmd vattenbaserad vätska som innehåller en naturlig bakteriekultur (mikroorganismer).
Mikroorganismerna omvandlar oljan och restprodukterna blir vatten och koldioxid.
Bättre tvättresultat än lösningsmedel samt konstant bibehållen tvättkraft.

Vi hjälper industrin att optimera sin tvättprocess, framför allt när det gäller säkerhet, miljö och
effektivitet.