Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

Indochine Bio Plastiques (ICBP) Sdn Bhd

Indochine Bio Plastiques (ICBP) Sdn Bhd

E. 30

9870 SINDAL
Denmark
www.icbp.com.my

Indochine Bio Plastiques (ICBP) Sdn Bhd är en biologiskt nedbrytbar hartstillverkare med både biobaserad kvalitet och 100% komposterbar från tapiokastärkelse av icke-livsmedelskvalitet. Vår nyckelstyrka är i biobaserad formsprutning som vi ställer som ersättare till traditionell jungfru PP & PE. Vi använder andra generationens råmaterial tillverkat av tapiokastärkelse av icke-livsmedelskvalitet. Vårt harts har ett mycket lågt kolavtryck över värdekedjan, från råmaterial till process för att omvandla till slutprodukter.
ICBP: s åtagande att vara innovativt inom produkter stammar från vårt tillvägagångssätt: -
1) Hjälpa tillverkare att byta från konventionellt petroleumharts till ICBP Bio Resin.
2) Ständigt identifiera nya förnybara resurser.
3) Anpassning för att matcha dagens prestanda av plast och smidning av nya användningsområden för biobaserad plastharts.
4) Formulera skräddarsydda biopolymerer för att möta kundernas krav.