Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

Kompetenstorg

Kompetenstorg

B. 32

223 62 Lund
Sweden
http://www.product.lth.se/

Avdelningen Produktutveckling på Ingvar Kamprads Design Centrum (IKDC) på Lunds Tekniska Högskola erbjuder den projektbaserade kursen "Konstruera med termoplast". Här får nästan färdiga civilingenjörer i Maskinteknik/Teknisk Design lära sig att på ett plasttekniskt sätt ta skarpa industriprojekt hela vägen till färdig produkt.
Kunskapen svarar mot framtidens krav på beställarkompetens inom plast, där plastindustrins kunder måste förstå plast för att optimera såväl produktegenskaper och tillverkningsförutsättningar som kostnadsbild. Specialiseringen Produktutveckling/LTH ger framtidens konstruktörer och produktutvecklare verktyg att använda plast på ett klokt sätt i ett cirkulärt samhälle.

Campus Värnamo
Campus Värnamo arbetar nära näringslivet för att bedriva utbildningar som passar näringslivets behov. Idag erbjuder vi högskole- och yrkeshögskoleutbildningar och även uppdragsutbildningar. Alla bygger på behov från näringslivet, där företag och branscher är med och påverkar innehåll och utveckling.
Tekniska utbildningar med start i höst: 3D-teknik, Produktionsutveckling, Verktygsteknik och Webbutvecklare .NET.

Kompetenscoach - Partnerskap - Konkurrenskraft
Projekt Partnerskap är en innovativ satsning för Gnosjöregionens tillverkande företag. Syftet med partnerskapet är att bidra till företagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Detta samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.

Partnerskapet består av tre delar och är mellan tillverkande företag och Campus Värnamo. En del i partnerskapet är att det ingår ett antal tjänster och insatser. Ytterligare erbjudanden går att köpa till för ett rabatterat pris. Den tredje delen är resurser hos Campus Värnamo för utveckling av nya yrkeshögskoleutbildningar och för påverkan i regionala och kommunala utbildningssystemet.

Partnerskapet förstärks av ett nära samarbete med Polymercentrum i Sverige AB, Skärteknikcentrum i Sverige AB och Teknikcollege i Västra Småland.

Produktnyheter

 • Kompetenspool

  http://polymercentrum.se/kompetenspool/

 • Kompetenscoach - Partnerskap – Konkurrenskraft

  Partnerskap är en innovativ satsning för Gnosjöregionens tillverkande företag. Syftet med partnerskapet är att bidra till företagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Detta samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.

  Partnerskapet består av tre delar och är mellan tillverkande företag och Campus Värnamo. En del i partnerskapet är att det ingår ett antal tjänster och insatser. Ytterligare erbjudanden går att köpa till för ett rabatterat pris. Den tredje delen är resurser hos Campus Värnamo för utveckling av nya yrkeshögskoleutbildningar och för påverkan i regionala och kommunala utbildningssystemet.

  Partnerskapet förstärks av ett nära samarbete med Polymercentrum i Sverige AB, Skärteknikcentrum i Sverige AB och Teknikcollege i Västra Småland.

  De 20 första företagen har nu anslutit till partnerskapet och den första kompetenscoachen är på plats. Vill du och ditt företag också ha en egen kompetenscoach och bli medlemmar i partnerskapet?

  Ta kontakt med oss i monter B:32/Kompetenstorget så berättar vi mer hur du går vidare eller gör en intresseanmälan.

  https://www.youtube.com/watch?v=UcMOp7kXSK8