Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

Plast Panorama

Plast Panorama

F.34

2600 GLOSTRUP
Denmark
www.techmedia.dk

Facktidning Plast Panorama täcker plastindustrin i både Danmark och Skandinavien - och är främst inriktad på den del av industrin som bearbetar eller använder plast, dess leverantörer och andra organ som betjänar plastindustrin.
Innehållet är inriktat på teknisk utveckling inom råvaror, produktion, konstruktion (design, produktutveckling, verktyg etc.), produkter, underhåll, återvinning/CSE/miljö, energi och industrinyheter.
Plast Panorama har funnits i 68 år och publiceras 11 gånger om året. Plast Panorama kompletteras av PlastFokus.dk, som publiceras med ett nyhetsbrev en gång i veckan.
Plast Panorama publiceras av utgivaren TechMedia A / S, som omfattar totalt 16 handelstidningar och åtta nyhetssidor.