Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

MOBERGS Produktkontroll AB

MOBERGS Produktkontroll AB

C:00

21225 Malmö
Sweden
www.produktkontroll.se

Mobergs har 30 års erfarenhet av produktkontroll och materialsortering för den skandinaviska tillverknings-, process- och återvinningsindustrin. Med specialisering på metalldetektorer, magneter, röntgenteknik, vågar samt optiska kontroll- och sorteringssystem säkerställer vi produktflöden utan avvikelser.
Vi bygger samman komponenter av välkända fabrikat till kundanpassade system – så att de enkelt och med minimala flödesförändringar kan integreras i kundernas produktions-, förpacknings- och återvinningslinjer.
Efter leverans följer vi upp med idrifttagning, utbildning och serviceavtal för att säkerställa en trygg funktion på lång sikt.

Produkter