Utställarkatalog

Hämta ditt entrékort här

Våra utställare

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

B. 22

50462 Borås
Sweden
www.ri.se

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Vi erbjuder följande urval av tjänster:

- Modellering, simulering och beräkningar
- Provningar
- Forskning och utveckling
- Skadeutredningar
- Certifiering
- Teknisk rådgivning

Produkter