Nyheter & Pressmeddelanden

Hämta ditt entrékort här

Plamako i Anderstorp AB får stororder och levererar en formsprutningsmaskin med 4000 tons låskraft.

Maskinorder till Plamako

Kunden, Idé-Pro Skive A/S har investerat i en formsprutningsmaskin med 4000 tons låskraft.

Enligt företaget så är detta en av de största formsprutningsmaskinerna i Nordeuropa. Maskinen, en Haitian Jupiter 2-plattemaskin, ca. 20 meter lång med en vikt på ca. 250 ton klarar av att producera detaljer på upp till 41,5 kilo skottvikt.

- "Vi ser en marknad och en efterfrågan på stora plastprodukter, vilka traditionellt producerats med andra produktionsmetoder. Nu kommer vi att kunna tillverka dessa genom formsprutning", säger Morten Nors, vd för Idé-Pro Skive.

Formverktygen kommer att tillverkas av aluminium, och i egen regi. Maskinen är planerad att installeras under våren 2019 i företagets nya fabrik på 10.600 kvadratmeter, i danska Glyngøre, vilken man nyligen förvärvade i samband med att Royal Greenlands lade ner sin räkfabrik.  

Bolaget har bland annat ett nära samarbete med Scania AB, Stokke AS, Libratone med flera.

Trifilon visar hampabaserad biokomposit med termoplast av lignin på Plastteknik Nordic.

Andra generationens biokompositer

Om du läser detta så kanske du har stött på begreppet ”biokomposit” tidigare, som är ett stort materialområde där åtminstone en del av en materialblandning produceras av en biologisk råvara. Vad som kan vara mindre känt är omfattningen av både prestanda och sammansättning som biokompositer spänner över. Det faktumet att dessa material har utvecklats och samexisterar över ett brett spektrum är mycket tack vara något som du kanske intuitivt redan har gissat – att materialet vinner hållbarhetspoäng genom att innehålla mindre plast. 

Om en första generations biokompositer kan betecknas av en acceptans av begränsade mekaniska egenskaper, på grund av att de innehöll växtbaserade komponenter av andra anledningar än prestanda, så vill vi istället introducera er till en andra generation. Genom att sätta biokomponentens prestanda i första rummet har Nyköpingsbaserade företaget Trifilon utvecklat en ny biokompositteknik som både matchar och överträffar de konventionella materialens mekaniska egenskaper – med stora kommersiella fördelar. Det unga företagets möjligheter att utveckla och marknadsföra nya grönare tekniker har visat sig så effektiva att forskning kring en kommersiellt gångbar tredje generation redan har inletts. En prototyp visas på Plasteknik Nordic i Malmö i år.

Nackdelen med första generationens teknik är att den ofta återanvänder biprodukter från andra produktionsströmmar, till exempel sågspån, vedflisor eller fibrer, och använder dem som billigare fyllnadsmaterial. Tillvägagångssättet begränsar kompositens mekaniska egenskaper, delvis på grund av att cellulosakomponenternas vidhäftning med övriga komponenter inte kan ske optimalt. Första generationens biokompositer hade visserligen enorma fördelar vad gäller kostnad, bättre avfallshantering och mindre CO2-avtryck (se bara på vad tekniken har gjort för WPC-trall). Men eftersom första generationen också är generellt svagare, skörare och tyngre, har kompositerna begränsade tillämpningsområden. Därför är deras hållbarhetsfördelar inte heller skalbara. Ett minskat CO2-avtryck kan således endast erhållas i tillämpningar som inte påverkas av kompositens begränsningar.

Andra generationens ”funktionella biokompositer” kan användas i många fler tillämpningar, och har därmed en mycket större effekt på hållbarhet. Funktionella biokompositer kan karaktäriseras av att cellulosakomponenten används som förstärkning och förbättrar den övergripande prestandan hos det sammansatta materialet. Trifilon har lagt mycket resurser på att analysera hur de olika nyckelelementen i sammansättningen interagerar på en molekylär nivå, och detta har lett till insikter om hur biokompositer kan tillämpas i närtid.

“Vi kan nu göra saker med biokompositer som varit omöjliga förut, och kön till nya materialklasser från vårt material-lab blir allt längre”, säger David Sandquist, R&D chef på Trifilon. 

www.plastteknik.com

Även som företag representerar Trifilon en ny generation materialtillverkare som alla har prestanda och hållbarhet som affärsmodell. Eftersom företaget inte ägs av en större industri, som jordbruk eller skog, är de inte heller bundna till enskilda råvaror. Det tillåter ett holistiskt förhållningssätt kring teknikutvecklingen och en kritisk utvärdering av alla beståndsdelarna i de nyutvecklade materialen. Med andra ord övervägs alla råmaterialkategorier för att finna bästa möjliga komponent, något företaget ser som en grundläggande del av deras varumärke. 

Möjligheterna med företagets teknik har lockat till sig ny spetskompetens, som David Sandquist från finländska VTT Research Centre. Företaget har även attraherat kapital till en ny och unik produktionsanläggning. Anläggningen nyttjar fördelarna från en rad innovationer, från fiberkemi och bio-raffinering, till kompoundering-teknikens komplexa plats i den totala produktionscykeln.

Företagets fokus på funktionella kompositer har även lett till samarbeten med företag som RenCom, som producerar termoplast från lignin, en biprodukt från skogsindustrin. Christopher Carrick, CEO på RenCom, berättar att samarbetet kan resultera i en ny generation kommersiella biokompositer där alla ingredienser är biobaserade. Trifilon kommer att visa möjligheterna med detta samarbete – en hampabaserad biokomposit med termoplast av lignin – vid Plastteknik Nordic i Malmö.

"De senaste tio åren har marknaden insett att den inte vill ha oljebaserade polymerer. Företag som Trifilon har därför, ekonomiskt sett, haft möjligheten att utveckla prestandabaserade sammansättningar för att tillgodose det behovet. Vad vi tänker göra nu är att helt och hållet ersätta alla fossila ingredienser, men ändå producera en prestandabaserad sammansättning. Det är nästa generation, de kommande tio åren.”, säger Carrick.

Vid Trifilons nya anläggning i Nyköping, som har en produktionskapacitet på 4 000 ton per år, tillkommer nya kunder och beställningar varje dag. Vid invigningen kunde företaget glädjande meddela att de nu kan leverera material i industriell skala.

"Nu kan vi finjustera material, inte bara för mekaniska prestanda och produktionskrav, utan också för estetik, färger och ytstruktur. Våra kunder uppskattar den flexibiliteten”, säger Jeremiah Dutton, försäljningschef på Trifilon.

2018 uppmärksammade WWF Trifilons material som ett av de tio främsta ”climate solving technologies” i Europa. Erkännandet både verifierade och stärkte de hållbarhetsfördelar som kan uppnås med denna nya teknik.

"Alla vi på Trifilon är glada att vara ledande inom denna framväxande produktkategori och stolta över att Sverige leder vägen för nästa generations biomaterial”, säger Martin Lidstrand, VD på Trifilon.

Marknaden för mer hållbara material växer - nytt samarbete mellan Erteco och Trifilon

Trifilon deal med Erteco

Erteco har tecknat avtal med Trifilon angående försäljning och distribution av företagets biokompositmaterial BioLite® på den nordiska marknaden och Baltikum. BioLite är en så kallad funktionell biokomposit, dvs att den bidrar med såväl bättre hållfasthet än vanlig ofylld PP genom fiberförstärkningen och mindre klimatpåverkan med lägre CO2 avtryck än liknande förstärkta material.


Glädjande nog för miljön och klimatet hamnar hållbarhetsfrågorna allt längre upp på företagens dagordningar, vilket också gäller materialval för nya applikationer. Både Erteco och Trifilon ser att marknaden för mer hållbara material är växande och att många företag går från ord till handling i allt större utsträckning.   

 

Brenntag presenterar NYLAFORCE

Brenntag presenterar NYLAFORCE

Brenntag har introducerat två PA6-baserade produkter för substitution av PA66 att kompensera bristen på tillgänglighet på marknaden.  NYLAFORCE har utvecklats speciellt för krävande tekniska applikationer och utgör ett mycket bra alternativ till PA66 för applikationer och komponenter i fordon, bygg och anläggning, E & E etc. Brenntag Nordic erbjuder ett brett utbud av polymerer, tillsatser, fillers etc.
”Vi samarbetar med Brenntag Nordic, för att vi har goda och innovativa R&D diskussioner. Dessutom har Brenntag en bred produktportfölj.” säger Gitte Larsen, Aage Vestergaard Larsen

Fristad Plast räddar liv, skapar arbetstillfällen och tänker grönt!

Det är fantastiskt när kunderna bjuder in oss på "studiebesök". Det hjälper oss att skapa en bättre mötesplats eftersom vi får möjligheten att sätta oss in i våra utställares affär på djupet. Vilka är deras kunder? Deras utmaningar? Deras utvecklingspotential? Och hur kan ett deltagande på Plastteknik Nordic hjälpa dem nå sina mål? 

Nyligen fick vi möjligheten att bekanta oss närmare med en helt ny spännande utställare, Fristad Plast.

Företaget grundades i en källare för 52 år sedan och har idag över 30 anställda, förser hela norden med den klassiska rödvita livbojen, har ett komplett och automatiserat produktionsflöde och egen fabrik i Foshan, Kina. Med tillverkning i både bioplast och återvunnen råvara, går företaget i bräschen för grön omställning.

Härligt att se är också engagemanget i utbildningsprojekt som en lösning på behov av kompetens i branschen. En ny gymnasieutbildning med inriktning plast och en polymeringenjörsutbildning inkluderar några av de för branschen så viktiga projekt. Studenter som sedan introduceras till en spännande framtid i plastbranschen med Fristad Plast som första arbetsgivare. Win-win! 
Möt Fristad Plast hos oss på Plastteknik den 8-9:e maj och lyssna till VD Niclas Forsström (till vänster i bilden) på scenen. Till höger i bild har vi Magnus Tingbratt som jobbar med teknisk försäljning och projektledning.  

Här kan ni läsa mer om företaget: fristadplast.se

Experter från svensk, dansk och norsk plast- och gummiindustri hjälper Easyfairs att ta mässan Plastteknik Nordic till nya höjder

Det kommer att sjuda av energi och nytänkande när mässan Plastteknik Nordic drar igång för två fullspäckade mötesdagar på Malmömässan den 8-9:e maj.

Att besöka Nordens största renodlade mässa för polymera material och bearbetning, ger garanterat en vision av hur framtidens plastbaserade produkter kan komma att se ut, kännas och tillverkas. Möten med fler än 150 marknadsledare samt visionära startup-företag kommer att ge inspiration, kunskap och nya leverantörer som resulterar i bättre, snyggare och mer hållbara plastprodukter.

När mässan arrangeras för 10:e gången, samlas hela plastvarukedjan vilket skapar en unik plattform för kunskapsutbyte och visionär samverkan. På utställarsidan finns de som tillverkar, säljer, processar, samlar in och återvinner plast. Och på besökarsidan ses OEM-företag och varumärkesägare från alla plastanvändande branscher, från automotive till leksaksindustrin.

”Plastteknik Nordic är en väletablerad mötesplats med lojala besökare och utställare, men det gäller att inte bli för bekväm och bara köra på i gamla hjulspårVi jobbar tätt ihop med ett Advisory Board av experter från svensk, dansk och norsk plastindustri, som hjälper oss vidareutveckla mötesplatsen. Resultatet kommer absolut att märkas när vi slår upp dörrarna till Malmömässan den 8:e maj.”, säger Charlotta Nordenfelt, projektledare för Plastteknik Nordic 2019.

Besökarna kommer att få ta del av ett seminarieprogram där tyngdpunkten ligger på materialinnovation och cirkulära plastflöden, med talare från bl.a. IKEA, Stora Enso, Trioplast och RISE IVF.

Här kan du möta hela mässans Advisory Board: https://www.easyfairs.com/sv/plastteknik-nordic-2019/plastteknik-nordic-2019/foer-besoekare/the-nordic-advisory-board-of-2019/

 

Kontaktuppgifter för mer information:
Charlotta Nordenfelt, Projektledare för Plastteknik Nordic 2019
Tel: 0709-65 34 84
Mail: charlotta.nordenfelt@easyfairs.com

I linje med företagets mission ”Visit the future” gör Easyfairs det möjligt för intressenter att besöka framtiden genom att skapa spännande mötesplatser som uppfyller deras behov och presenterar lösningar i det optimala formatet.

Koncernen arrangerar idag 218 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien, Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm).

Koncernen har drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret 2017–2018 drygt 157 miljoner euro.

Besök vår webbplats för mer information: www.easyfairs.com