Nyheter & Pressmeddelanden

Hämta ditt entrékort här

Branchens fremtid er til debat på både Plastteknik Nordic og Plastdagen 2019

Thomas Dustrup

Et af højdepunkterne på Plastteknik Nordic-messen er uden tvivl paneldebatten om plastbranchens fremtid mellem lederne af de nordiske plastforeninger. Det vigtige fokus på fremtiden fortsætter til Plastdagen 2019, der bliver afholdt den 23. maj i Industriens Hus i København, hvor overskriften for arrangementet er ’Hvordan ser plastbranchen ud i Danmark anno 2030?

Den 9. maj klokken 14.00 på scene 1 til Plastteknik Nordic samles for første gang lederne af Svensk Plastindustriförening, IKEM, Norner AS, Finnish Plastics Industries Federation og Plastindustrien til en offentlig paneldebat om de aktuelle udfordringer for plastbranchen.

Det er Thomas Drustrup, der - som adm. direktør i brancheforeningen Plastindustrien - skal repræsentere de danske virksomheder i den fællesnordiske debat.
En opgave Thomas Drustrup ser meget frem til:
Jeg vil gerne rose messearrangørerne for at invitere de nordiske brancheforeninger til en debat om branchens fremtid. Der er mere end nogensinde før brug for, at vi samarbejder – f.eks. ved at udveksle gode forslag og idéer, der kan være med til at løse udfordringerne i forhold til den grønne omstilling, plasten image og behovet for dygtige medarbejdere.

Han fortsætter:
- Det er ikke hverdagskost, at de nordiske brancheforeninger mødes til en paneldebat foran et dedikeret plastpublikum. Derfor er jeg sikker på, at det nok skal blive en udbytterig dialog. I debatten vil jeg give et indblik i, hvordan vi med vis succes har præget den danske plastpolitiske debat gennem etableringen af nye partnerskaber som f.eks. Forum for cirkulær plastemballage og Projekt Plastfrit Hav.
Plastdagen 2019 ser også fremad.


Næppe er paneldebatten på Plastteknik Nordic i Malmø overstået inden, at Plastindustrien slår dørene op til Plastdagen 2019, der afholdes i Industriens Hus den 23. maj. Plastdagen 2019 er Plastindustriens kombinerede generalforsamling og årsdag – hvor der i skrivende stund allerede er mere end 250 deltagere tilmeldt.

Programmet byder på både ekspertoplæg, virksomhedscases, politiske indspark og debatter, som alle har til formål at give et bud på, hvordan den danske plastbranche ser ud i 2030.
Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien, fortæller:
År for år kommer der mere og mere fokus på vores materialer og vores branche. Derfor er det oplagt, at vi dedikerer Plastdagen til at tydeliggøre nogle af branchens ’modsvar’ og gode virksomhedseksempler.

Han uddyber:
Der er efter min mening en klar rød linje mellem det faglige program på Plastteknik Nordic og de temaer, som vi zoomer ind på til Plastdagen 2019. Dialogen og temaerne for de to vigtige arrangementer her i maj måned, er med til at vi som nordisk og ikke mindst dansk plastbranche står stærkere og bedre rustet.

På Plastdagen 2019 kan du eksempelvis opleve følgende oplægsholdere:

- Jesper Emil Petersen (Færch Plast): ”Fødevareemballage anno 2030 ifølge Færch Plast”
- Klaus Wittstock (BASF): ”Råvareproducenternes bæredygtige plastinitiativer”
- Mattias Tesfaye (Socialdemokratiet): ”Opsang: Sådan får vi flere og dygtigere faglærte i Danmark”
- Flemming Besenbacher (Carlsbergfonden): ”Verden vil have bæredygtige løsninger – også fra plastbranchen”
- Per Dollerup Mikkelsen (Wavin): ”Plastbranchen skal både tage ansvar og tage debatten”

Du kan bl.a. også møde disse paneldeltagere:
- Anne-Louise Thon Schur (SDG Invest)
- Susanne Thorkildsen (AMU SYD)
- Lars Holmegaard (Fiberline Composites)
- Hans Axel Kristensen (Plastix)
- Camilla Haustrup Hermansen (Plus Pack)
- Søren Ulstrup (Ulstrup Plast)

Se det fulde program og hele talerlisten på Plast.dk, hvor det også er muligt at tilmelde sig. Man kan også følge med via #Plastdag19 på fx Twitter, LinkedIn og Instagram.

Nu introduceras den nya cirkulära handelsplattformen Plastic Resale även i Sverige

Plastic Resale

Texter och bilder av Torben Pedersen – brandbuilder.dk

Den nya cirkulära handelssajten PlasticResale.com är nu även aktuell i Sverige. Därav kan alla de skandinaviska plastföretagen nu annonsera ut och handla med alla former av överblivna och kasserade plaster och tillsatser – använda som oanvända – och i alla dess former, t.ex. i nermald form eller som granulat. Det är det danska råvaruföretaget Plastcom som står bakom det nya initiativet.

På råvaruföretaget Plastcom i Danmark, har man kommit på en bra idé som kan bidra positivt till den nordiska plastbranschens anseende. Man har nämligen utvecklat en ny webbplats – plasticresale.com, som är en nordisk cirkulär handelsplattform. På webbplatsen kan alla skandinaviska plastföretag ladda upp information om alla former av överblivna plaster och tillsatser – oavsett typ, form, mängd och färg – i syftet att sälja produkten eller materialet till andra som kan använda det. Det innebär att alla plastföretag i de tre nordiska länderna nu kan surfa in på Plastic Resale-sajten när de ska köpa råvaror och kolla om det kanske finns ett restparti med plast som de kan köpa till ett begagnat pris – istället för att köpa nytt.

Köp och sälj av restplast
Det är VD:n Lars Kaufmann och hans team på Plastcom som har utvecklat Plastic Resale. Det är en användardriven handelsplattform där varje enskilt företag kan teckna ett abonnemang som ger företaget rätt till att ladda upp och köpa överblivna använda eller oanvända plaster och tillsatser. När man har skapat sin profil kan man börja ladda upp sina produkter och handla direkt med andra användare som vill köpa eller sälja överbliven plast. ”Vi har gjort det enkelt för användarna att hitta och handla med varandra. Man kan säga att vi genom Plastic Resale har satt köp och försäljning av restplast i system, i hela Skandinavien. Vi tar inget handelsmässigt ansvar för de produkter som laddas upp eller de ekonomiska transaktioner som utförs mellan handelsparterna. Det klara de bäst själva.” säger Lars Kaufmann. På sajten kan man söka efter särskilda material, typer, former och färger, således kan man söka igenom hela marknadsplatsen efter just den plast man vill använda sig av. När man hittat rätt produkt kontaktar man aktuell säljare direkt på telefon eller via e-post. Det är även möjligt att ladda upp datablad och bilder som dokumentation för varje produkt.

Undvik att skicka plast till förbränning
”Många företag har stora mängder restpartier av oanvänd och/eller använd plast – även i form av obrukbara produkter – som bara står och tar plats på lagret. Förr eller senare fattar de flesta ett beslut om
att skicka sina restpartier till förbränning. Och det är just precis det vi vill förhindra.” berättar Lars Kaufmann och fortsätter: ”Om man säljer sina restpartier på Plastic Resale, omvandlar man en frustrerande utgift till en intäkt – och skonar dessutom miljön från mängder av CO2 genom att man inte skickar sina restprodukter till förbränning. Och samtidigt kan man köpa små och stora restpartier till begagnat pris. Man kan alltså vara både superegoist och miljöaktivist på samma gång – och det är ju inte så dumt,” säger Lars Kaufmann.

Ett bidrag till den cirkulära ekonomin
Lars Kaufmann, som också är ordförande för den danska plastindustrins råvaruförening, upplever precis som de flesta andra i plastbranschen att branschen är utsatt för hård press. ”Plastic Resale är vårt försök att göra skillnad genom att främja återanvändning och cirkulär ekonomi på ett helt nytt sätt. Faktum är att vi nu ger plastbranschen i Sverige, Norge och Danmark ännu en möjlighet att – som man säger på engelska – ”Walk the talk” och att utöva cirkulär produktion och därmed bidra till att göra plastindustrin ännu mer hållbar. Ju fler företag som aktivt använder Plastic Resale, desto starkare står sig plastindustrin i de tre nordiska länderna mot trycket från politiker, miljöorganisationer och resten av samhället samtidigt som branschen uppvisar ett ansvarsfullt beteende, där varje enskilt företag verkligen gör något för att minska miljöbelastningen.” avslutar Lars Kaufmann.

Med Plastic Resale har vi satt köp och försäljning av restplast i system, i hela Skandinavien.

Nu har alla skandinaviska plastföretag en möjlighet att – som man säger på engelska – ’Walk the talk’.

Plastic Resale har utvecklats och finansierats av den danska råvaruleverantören Plastcom A/S.

Plastic Resale är en abonnemangsbaserad handelsplattform där användare kan köpa och sälja restpartier av både använd och oanvänd plast. Användarna handlar direkt med varandra under eget ansvar.

Alla nya användare får handla i 30 dagar helt kostnadsfritt. 

Det finns två abonnemangstyper:
Standard – tre månader för 650 SEK. 
Första månaden är gratis.
Max fem uppladdningar av produkter till försäljning.

Obegränsat antal köp av andras restpartier.
Premium – tre månader för 1250 SEK. 
Första månaden är gratis.
Obegränsat antal uppladdningar av produkter till försäljning. 
Obegränsat antal köp av andras restpartier.


 

 

 

Från idé till konkurrensfördel på kortast möjliga tid

Prototyp

Danska prototypspecialisten Idé-Pro Skive A/S ställer ut på Plastteknik Nordic den 8-9 maj.

Danska Idé-Pro Skive A/S, en av Europas ledande prototyptillverkare, ställer ut på Plastteknik Nordic för att ytterligare stärka relationerna med svensk bilindustri. Företaget har ett långt samarbete med bl.a. Scania AB, Volvo och flertalet tier-one leverantörer till svensk bilindustri. Det nära samarbetet med svenska partners har även öppnat upp dörrar till tysk bilindustri, en marknad som annars hade varit svår att nå, säger Morten Kramer Frandsen, försäljningsansvarig.

Idé-Pro har funnits i 25 år och är en totalleverantör med egna verktyg, monterings- och förpackningsavdelningar. Företaget är specialist inom formsprutning/pressgjutning av prototyper och små produktionskörningar i plast och lättmetaller. Med sin mångåriga expertis stöttar de kunder under hela prototypstadiet – från idé till färdig produkt och marknadstestning.

Skickliga verktygsdesigners och en in-house verktygstillverkning, gör att beställaren snabbt kan få prototyper i rätt material, under den iterativa utvecklingsperioden till dess att den perfekta produkten är framtagen. När prototypen är godkänd överför Idé-Pro all kunskap och erfarenhet från prototypproduktionen till slutproducenten – som i Sverige för tier-one, som sedan tillverkar för den svenska bilindustrin.

Idé-Pro Skive bygger sina mångåriga relationer med svensk bilindustri på expertis, men också tillit och högsta nivån av sekretess. ”
Vid externa besök på anläggningen i Skive, stängs fabriken så att inga kundhemligheter ska kunna röjas”, säger Morten Kramer Frandsen.

Han fortsätter: ”
Vi ser fram emot att ställa ut på mässan i Malmö och möta många av våra befintliga svenska partners, och hoppas även möta nya, potentiella kunder”. Idé-Pro Skive A/S står i monter B. 14.

En värld av gråa nyanser på Plastteknik Nordic

Rondo Plast

Rondo Plast kommer under årets upplaga av Plastteknik Nordic att lyfta fram det återvunna och kundanpassade REZYcom-programmet, nu även med en nysatsning i att kunna erbjuda flera mörka nyanser.

Rätt val av råmaterial och lång erfarenhet av infärgning ger Rondo Plast möjlighet att erbjuda flera nyanser av svart och grått, enligt kundens önskemål, utan att kompromissa med varken hållbarhet, kvalitet eller mekaniska prestanda.

Utöver detta ges även möjlighet att få information om Rondo Plasts medverkan i Volvo Cars projekt att år 2025 ha minst 25% av plasten i sina bilar tillverkad av hållbart material, där Rondo Plast varit en central samarbetspartner sedan starten av projektet. Volvos konceptbil XC60 som exemplifierar sitt engagemang för denna ambition, kommer även att finnas på mässan.

Rondo Plast delar montern C01 med moderbolaget Polykemi och de tillsammans bjuder i år in till olika utmaningar i montern. Årets montertema är nämligen Mästarnas Mästare på Compoundering.

Större intresse för återvunnen plastråvara

Under fjolåret såg Rondo Plast förändringar på marknaden för återvunnen plastråvara.

- Vi har jobbat med återvunnen plast väldigt länge, men 2018 var året då det blommande upp till att bli en större diskussion, där både formsprutare och slutkunder visade ett ännu större intresse, säger Fredrik Holst, produktchef på Rondo Plast. Det ger ett företag som oss stora möjligheter framöver.

För Rondo Plast det viktigt att kontinuerligt utöka och verifiera källor för råmaterial. För att komma närmre dessa tittar de på att etablera sig även utomlands.

- Satsningen gäller inte specifikt för 2019. Under kommande år kommer analys och diskussion kring satsningen att intensifieras, menar Fredrik Holst.

Compounderingsmästare på Plastteknik Nordic

Compounder

Efter ett lyckat 2018 fortsätter Polykemi att sikta offensivt. På Plastteknik Nordic 2019 i monter C01 kommer Polykemi att presentera nya materialportföljer, sina polymerblandningar och välkomnar till olika utmaningar á la Mästarnas Mästare i sin monter.

På Plastteknik Nordic 2019 kommer Polykemi att introducera ett nytt sätt att presentera sina material. Från ett urval av sitt breda produktprogram erbjuds nu även portföljer som uppfyller specifika funktioner. I dessa grupperingar är kundens behov i centrum då den är uppdelad efter krav på applikationen och baserad på framgångsrika projekt där kravspecifikationerna är den gemensamma nämnaren.

- Denna nya materialindelning gör det lättare för både oss och våra kunder. Detta gör att vi snabbare och mer exakt kan styra in mot de rätta materialvalen, baserat på applikationens användningsområde och funktion, säger Johan Svenmo, tekniker och projektledare för den nya materialprofileringen.

Några exempel på materialindelningar är fokus på lättvikt, buller- och vibrationsdämpning samt material som är godkända i kontakt med mat och dricksvatten. Polykemi kommer även att fortsätta informera om deras polymerblandningar som de kallar ”blender”. Möjligheten att kombinera olika polymertyper ger goda mekaniska och termiska egenskaper som gör att de olika blenderna kan användas i en mängd olika applikationer. Dessutom ges chansen att utmana sig själv, sina kollegor eller mästarna på Polykemi och Rondo Plast i olika utmaningar – montertemat för detta år är nämligen Mästarnas Mästare i Compoundering.

Det bästa volymmässiga året någonsin

2018 var ett mycket spännande år för Polykemi.
- Under första halvåret var det bra fart men sedan såg vi en viss inbromsning i konjunkturen under andra halvåret, vilket inte minst syntes på de asiatiska marknaderna, säger Mattias Persson, försäljningschef på Polykemi.

Trots den något svagare utvecklingen under kvartal tre och fyra blev 2018 volymmässigt det bästa året någonsin i koncernens historia.
- Generellt hade vi ett bra år inom koncernen, med fortsatt god tillväxt med många nya affärer och kundprojekt, såväl i Europa som i Asien och USA, fortsätter Mattias Persson.

Det investerades även bland annat i tre nya produktionslinjer i Ystad. En av dem är del av satsningen på att ytterligare utveckla förmågan att producera högkvalitativa flamskyddade compounds. Under 2018 var det även 50 år sedan som Polykemi grundades av Hugo Jönsson, och det firades med pompa och ståt.

Tillväxtmål för det kommande året

Året har startat bra för Polykemi, och man fortsätter satsa offensivt under 2019.
- Detta år siktar vi på fortsatt tillväxt, även om vi ser tecken på en viss avmattning i konjunkturen så märks ändå en god optimism på marknaden, säger Mattias Persson.

Polykemi håller just nu på att installera en ny och rekordstor produktionslinje med speciellt fokus på hög kapacitet. Planen är att på denna extruder främst producera större volymer av exteriöra och interiöra material för fordonsindustrin. Dessutom pågår just nu byggnationen av en tredje fabriksbyggnad hos dotterbolaget i Kunshan, utanför Shanghai i Kina, som ska stå färdigt till sommaren.

Efter premiären i Japan förra året, kommer nu ROBOSHOT till Sverige!

www.plasttekniknordic.com

ROBOSHOT α-S450iA finns nu äntligen här i Europa. FANUC’s helelektriska ROBOSHOT α-S450iA med 4500 kN i låskraft är nu tillgänglig för den Europeiska marknaden. 

 ”Den nya 450 tons-maskinen är en efterlängtad modell, då marknaden utvecklas mot behov av större verktyg och fler kaviteter. Med FANUC´s nya modell, kan vi nu tillgodose marknadens och kundernas önskemål bättre än tidigare, säger Rasmus Melin, säljansvarig för Roboshot, på FANUC Nordic”. 

Fler antal kaviteter och större formar kräver större formbord och större avstånd mellan holmarna vilket i sin tur kräver större och kraftigare maskiner med högre låskraft. Förutom bilindustrin har även medicin/läkemedelsindustrin och andra industrier med höga krav på noggrannhet behov av maskiner med stor precision och hög tillförlitlighet. 

"Vi har genom åren sett hos våra kunder att de har en mycket hög nyttjandegrad av ROBOSHOT då maskinen är mycket driftsäker, vilket såklart förenklar produktion och minimerar antalet servicetillfällen", fortsätter Melin. 

Den nya maskinen är baserad på samma prestanda och tillförlitlighet som de andra modellerna mellan   150 och 3000 kN i låskraft. FANUC´s starka position på marknaden, med den senaste tekniken inom CNC, som också återfinns i ROBOSHOT medför en väldigt hög kontroll av processen. Resultatet blir prestanda och produktkvalitet i högsta klassen.

FANUC Nordic på Plastteknik 2019 i monter F: 17 

FANUC Nordic kommer att ställa ut en Alpha S-30iA helelektrisk ROBOSHOT formspruta (IMM) under Plastteknik 2019. Maskinen producerar kontaktdetaljer tillsammans med en FANUC Robot LR- Mate 200iD/4S.  Under mässan kommer följande att demonstreras: 

• Kort cykeltid 
• Precisionstillverkning med en helelektrisk maskin och dess fördelar 
• Formsäkring med AI 
• Insprutning under formstängning, vilket genererar kortare cykeltider (Pre-injection) 
• ”Precise metering 2&3”, kontroll av material med höga MFI 
• ”Back Flow Monitor”, kontrollerar slitage på skruvspets i realtid. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Rasmus Melin, Roboshot Sales Manager Nordic rasmus.melin@fanuc.eu Tel: +46 70 761 04 51 
Linn Lindblad, Marketing Manager linn.lindblad@fanuc.eu Tel: +46 85 058 07 44

ComoNeo - nytt system för processövervakning och processoptimering i plastformsprutning

www.plasttekniknordic.com

Kistler är en av världens ledande tillverkare av mätteknologi. Kistler producerar sensorer för mätning av tryck, kraft, vridmoment och acceleration. Sensorer utför uppgifter där kraven på storlek, noggrannhet, temperaturområde eller livslängd är extraordinära till exempel mätning av tryck i formen vid plast formsprutning.

Vår erfarenhet som utvecklingspartner gör det möjligt för kunderna inom industri, forskning och utveckling att optimera sina produkter och processer för att säkra en hållbar konkurrenskraft. Framgången baseras på en innovativ teknologi, marknadskännedom och en väl utbyggd service. För oss är det självklart att sträva efter lösningar som ger minskad underhållskostnad, färre stillestånd och kvalitetsförbättringar.

ComoNeo har utformats speciellt för kraven på formsprutningsprocesser och operatörernas behov i produktionsmiljön. Dess innovativa användargränssnitt kombinerat med den kapacitiva multi-touch-skärmen tillåter användaren att styra enheten med maximal effektivitet. Det bästa av allt är att enheter kan med enkelhet byggas in i befintliga maskiner och produktionslinjer. Det blir snabbt lönsamt då avvikelser detekteras i ett tidigt skede.

Controlled Polymer ställer ut för första gången!

www.plasttekniknordic.com

Controlled Polymers fokuserar på att leverera skräddarsydda lösningar och erbjuda lösningar inom ett brett spektrum av polymerer, i compounder eller masterbatcher.

Medicinindustrin utgör idag en betydande del av bolagets intäkter, men företaget har fortsatt fokus på att kunna erbjuda lösningar för tekniska polymerer som täcker ett brett spektrum av industrier.

Med de senaste investeringarna kan företaget idag erbjuda lösningar för material med hög temperatur, såsom PEEK, PSU, PPS etc.

Controlled Polymers har för närvarande ett antal kunder med säte i Sverige och upplever en ökande efterfrågan på skräddarsydda lösningar som ligger bakom beslutet att delta i Plastteknik Nordiska mässan.

CemeCon releases cleanMOULD to optimize plastic moulding tools

www-.plasttekniknordic.com

CemeCon Scandinava is a Danish Company specialised in PVD coatings for industrial customers. We use the latest technology and knowledge in the field. Our coatings protect against tribological problems and the yield is durable quality solutions that result in noticeable savings and better products.

We are currently working on cleanMOULD which is a new range of coatings for optimization of plastic moulding tools through a 2-year test phase with several pilot users.

The cleanMOULD coatings combines the unique properties of self-lubrication and reduced adhesion and cavity wear from our DLC and HyperSlip coatings, respectively. Additionally, the cleanMOULD coatings protect against fretting corrosion on closing surfaces by protecting the surface with high hardness and reduced friction. Our goal is to continuously provide world leading coatings for moulds and components by maintaining close relations with our customers”. 

“CemeCon Scandinavia is founded on 25 years’ experience in PVD coating of moulds and components using world leading CemeCon PVD coating machines. As a small company, a close contact with our customers is important for us, in this way we constantly increase our knowledge together with our costumer and help customers solving their unique problems. We offer short delivery times, and our aim is to have the shortest delivery time on the market. – Konrad Bienk, CEO CemeCon Scandinavia A/S

Plamako i Anderstorp AB får stororder och levererar en formsprutningsmaskin med 4000 tons låskraft.

Maskinorder till Plamako

Kunden, Idé-Pro Skive A/S har investerat i en formsprutningsmaskin med 4000 tons låskraft.

Enligt företaget så är detta en av de största formsprutningsmaskinerna i Nordeuropa. Maskinen, en Haitian Jupiter 2-plattemaskin, ca. 20 meter lång med en vikt på ca. 250 ton klarar av att producera detaljer på upp till 41,5 kilo skottvikt.

- "Vi ser en marknad och en efterfrågan på stora plastprodukter, vilka traditionellt producerats med andra produktionsmetoder. Nu kommer vi att kunna tillverka dessa genom formsprutning", säger Morten Nors, vd för Idé-Pro Skive.

Formverktygen kommer att tillverkas av aluminium, och i egen regi. Maskinen är planerad att installeras under våren 2019 i företagets nya fabrik på 10.600 kvadratmeter, i danska Glyngøre, vilken man nyligen förvärvade i samband med att Royal Greenlands lade ner sin räkfabrik.  

Bolaget har bland annat ett nära samarbete med Scania AB, Stokke AS, Libratone med flera.

Trifilon visar hampabaserad biokomposit med termoplast av lignin på Plastteknik Nordic.

Andra generationens biokompositer

Om du läser detta så kanske du har stött på begreppet ”biokomposit” tidigare, som är ett stort materialområde där åtminstone en del av en materialblandning produceras av en biologisk råvara. Vad som kan vara mindre känt är omfattningen av både prestanda och sammansättning som biokompositer spänner över. Det faktumet att dessa material har utvecklats och samexisterar över ett brett spektrum är mycket tack vara något som du kanske intuitivt redan har gissat – att materialet vinner hållbarhetspoäng genom att innehålla mindre plast. 

Om en första generations biokompositer kan betecknas av en acceptans av begränsade mekaniska egenskaper, på grund av att de innehöll växtbaserade komponenter av andra anledningar än prestanda, så vill vi istället introducera er till en andra generation. Genom att sätta biokomponentens prestanda i första rummet har Nyköpingsbaserade företaget Trifilon utvecklat en ny biokompositteknik som både matchar och överträffar de konventionella materialens mekaniska egenskaper – med stora kommersiella fördelar. Det unga företagets möjligheter att utveckla och marknadsföra nya grönare tekniker har visat sig så effektiva att forskning kring en kommersiellt gångbar tredje generation redan har inletts. En prototyp visas på Plasteknik Nordic i Malmö i år.

Nackdelen med första generationens teknik är att den ofta återanvänder biprodukter från andra produktionsströmmar, till exempel sågspån, vedflisor eller fibrer, och använder dem som billigare fyllnadsmaterial. Tillvägagångssättet begränsar kompositens mekaniska egenskaper, delvis på grund av att cellulosakomponenternas vidhäftning med övriga komponenter inte kan ske optimalt. Första generationens biokompositer hade visserligen enorma fördelar vad gäller kostnad, bättre avfallshantering och mindre CO2-avtryck (se bara på vad tekniken har gjort för WPC-trall). Men eftersom första generationen också är generellt svagare, skörare och tyngre, har kompositerna begränsade tillämpningsområden. Därför är deras hållbarhetsfördelar inte heller skalbara. Ett minskat CO2-avtryck kan således endast erhållas i tillämpningar som inte påverkas av kompositens begränsningar.

Andra generationens ”funktionella biokompositer” kan användas i många fler tillämpningar, och har därmed en mycket större effekt på hållbarhet. Funktionella biokompositer kan karaktäriseras av att cellulosakomponenten används som förstärkning och förbättrar den övergripande prestandan hos det sammansatta materialet. Trifilon har lagt mycket resurser på att analysera hur de olika nyckelelementen i sammansättningen interagerar på en molekylär nivå, och detta har lett till insikter om hur biokompositer kan tillämpas i närtid.

“Vi kan nu göra saker med biokompositer som varit omöjliga förut, och kön till nya materialklasser från vårt material-lab blir allt längre”, säger David Sandquist, R&D chef på Trifilon. 

www.plastteknik.com

Även som företag representerar Trifilon en ny generation materialtillverkare som alla har prestanda och hållbarhet som affärsmodell. Eftersom företaget inte ägs av en större industri, som jordbruk eller skog, är de inte heller bundna till enskilda råvaror. Det tillåter ett holistiskt förhållningssätt kring teknikutvecklingen och en kritisk utvärdering av alla beståndsdelarna i de nyutvecklade materialen. Med andra ord övervägs alla råmaterialkategorier för att finna bästa möjliga komponent, något företaget ser som en grundläggande del av deras varumärke. 

Möjligheterna med företagets teknik har lockat till sig ny spetskompetens, som David Sandquist från finländska VTT Research Centre. Företaget har även attraherat kapital till en ny och unik produktionsanläggning. Anläggningen nyttjar fördelarna från en rad innovationer, från fiberkemi och bio-raffinering, till kompoundering-teknikens komplexa plats i den totala produktionscykeln.

Företagets fokus på funktionella kompositer har även lett till samarbeten med företag som RenCom, som producerar termoplast från lignin, en biprodukt från skogsindustrin. Christopher Carrick, CEO på RenCom, berättar att samarbetet kan resultera i en ny generation kommersiella biokompositer där alla ingredienser är biobaserade. Trifilon kommer att visa möjligheterna med detta samarbete – en hampabaserad biokomposit med termoplast av lignin – vid Plastteknik Nordic i Malmö.

"De senaste tio åren har marknaden insett att den inte vill ha oljebaserade polymerer. Företag som Trifilon har därför, ekonomiskt sett, haft möjligheten att utveckla prestandabaserade sammansättningar för att tillgodose det behovet. Vad vi tänker göra nu är att helt och hållet ersätta alla fossila ingredienser, men ändå producera en prestandabaserad sammansättning. Det är nästa generation, de kommande tio åren.”, säger Carrick.

Vid Trifilons nya anläggning i Nyköping, som har en produktionskapacitet på 4 000 ton per år, tillkommer nya kunder och beställningar varje dag. Vid invigningen kunde företaget glädjande meddela att de nu kan leverera material i industriell skala.

"Nu kan vi finjustera material, inte bara för mekaniska prestanda och produktionskrav, utan också för estetik, färger och ytstruktur. Våra kunder uppskattar den flexibiliteten”, säger Jeremiah Dutton, försäljningschef på Trifilon.

2018 uppmärksammade WWF Trifilons material som ett av de tio främsta ”climate solving technologies” i Europa. Erkännandet både verifierade och stärkte de hållbarhetsfördelar som kan uppnås med denna nya teknik.

"Alla vi på Trifilon är glada att vara ledande inom denna framväxande produktkategori och stolta över att Sverige leder vägen för nästa generations biomaterial”, säger Martin Lidstrand, VD på Trifilon.

Marknaden för mer hållbara material växer - nytt samarbete mellan Erteco och Trifilon

Trifilon deal med Erteco

Erteco har tecknat avtal med Trifilon angående försäljning och distribution av företagets biokompositmaterial BioLite® på den nordiska marknaden och Baltikum. BioLite är en så kallad funktionell biokomposit, dvs att den bidrar med såväl bättre hållfasthet än vanlig ofylld PP genom fiberförstärkningen och mindre klimatpåverkan med lägre CO2 avtryck än liknande förstärkta material.


Glädjande nog för miljön och klimatet hamnar hållbarhetsfrågorna allt längre upp på företagens dagordningar, vilket också gäller materialval för nya applikationer. Både Erteco och Trifilon ser att marknaden för mer hållbara material är växande och att många företag går från ord till handling i allt större utsträckning.   

 

Brenntag presenterar NYLAFORCE

Brenntag presenterar NYLAFORCE

Brenntag har introducerat två PA6-baserade produkter för substitution av PA66 att kompensera bristen på tillgänglighet på marknaden.  NYLAFORCE har utvecklats speciellt för krävande tekniska applikationer och utgör ett mycket bra alternativ till PA66 för applikationer och komponenter i fordon, bygg och anläggning, E & E etc. Brenntag Nordic erbjuder ett brett utbud av polymerer, tillsatser, fillers etc.
”Vi samarbetar med Brenntag Nordic, för att vi har goda och innovativa R&D diskussioner. Dessutom har Brenntag en bred produktportfölj.” säger Gitte Larsen, Aage Vestergaard Larsen

Fristad Plast räddar liv, skapar arbetstillfällen och tänker grönt!

Det är fantastiskt när kunderna bjuder in oss på "studiebesök". Det hjälper oss att skapa en bättre mötesplats eftersom vi får möjligheten att sätta oss in i våra utställares affär på djupet. Vilka är deras kunder? Deras utmaningar? Deras utvecklingspotential? Och hur kan ett deltagande på Plastteknik Nordic hjälpa dem nå sina mål? 

Nyligen fick vi möjligheten att bekanta oss närmare med en helt ny spännande utställare, Fristad Plast.

Företaget grundades i en källare för 52 år sedan och har idag över 30 anställda, förser hela norden med den klassiska rödvita livbojen, har ett komplett och automatiserat produktionsflöde och egen fabrik i Foshan, Kina. Med tillverkning i både bioplast och återvunnen råvara, går företaget i bräschen för grön omställning.

Härligt att se är också engagemanget i utbildningsprojekt som en lösning på behov av kompetens i branschen. En ny gymnasieutbildning med inriktning plast och en polymeringenjörsutbildning inkluderar några av de för branschen så viktiga projekt. Studenter som sedan introduceras till en spännande framtid i plastbranschen med Fristad Plast som första arbetsgivare. Win-win! 
Möt Fristad Plast hos oss på Plastteknik den 8-9:e maj och lyssna till VD Niclas Forsström (till vänster i bilden) på scenen. Till höger i bild har vi Magnus Tingbratt som jobbar med teknisk försäljning och projektledning.  

Här kan ni läsa mer om företaget: fristadplast.se

Experter från svensk, dansk och norsk plast- och gummiindustri hjälper Easyfairs att ta mässan Plastteknik Nordic till nya höjder

Det kommer att sjuda av energi och nytänkande när mässan Plastteknik Nordic drar igång för två fullspäckade mötesdagar på Malmömässan den 8-9:e maj.

Att besöka Nordens största renodlade mässa för polymera material och bearbetning, ger garanterat en vision av hur framtidens plastbaserade produkter kan komma att se ut, kännas och tillverkas. Möten med fler än 150 marknadsledare samt visionära startup-företag kommer att ge inspiration, kunskap och nya leverantörer som resulterar i bättre, snyggare och mer hållbara plastprodukter.

När mässan arrangeras för 10:e gången, samlas hela plastvarukedjan vilket skapar en unik plattform för kunskapsutbyte och visionär samverkan. På utställarsidan finns de som tillverkar, säljer, processar, samlar in och återvinner plast. Och på besökarsidan ses OEM-företag och varumärkesägare från alla plastanvändande branscher, från automotive till leksaksindustrin.

”Plastteknik Nordic är en väletablerad mötesplats med lojala besökare och utställare, men det gäller att inte bli för bekväm och bara köra på i gamla hjulspårVi jobbar tätt ihop med ett Advisory Board av experter från svensk, dansk och norsk plastindustri, som hjälper oss vidareutveckla mötesplatsen. Resultatet kommer absolut att märkas när vi slår upp dörrarna till Malmömässan den 8:e maj.”, säger Charlotta Nordenfelt, projektledare för Plastteknik Nordic 2019.

Besökarna kommer att få ta del av ett seminarieprogram där tyngdpunkten ligger på materialinnovation och cirkulära plastflöden, med talare från bl.a. IKEA, Stora Enso, Trioplast och RISE IVF.

Här kan du möta hela mässans Advisory Board: https://www.easyfairs.com/sv/plastteknik-nordic-2019/plastteknik-nordic-2019/foer-besoekare/the-nordic-advisory-board-of-2019/

 

Kontaktuppgifter för mer information:
Charlotta Nordenfelt, Projektledare för Plastteknik Nordic 2019
Tel: 0709-65 34 84
Mail: charlotta.nordenfelt@easyfairs.com

I linje med företagets mission ”Visit the future” gör Easyfairs det möjligt för intressenter att besöka framtiden genom att skapa spännande mötesplatser som uppfyller deras behov och presenterar lösningar i det optimala formatet.

Koncernen arrangerar idag 218 mässor i 17 länder (Algeriet, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA). Easyfairs driver dessutom 10 mässanläggningar i Belgien, Nederländerna och Sverige (Antwerpen, Gent, Nekkerhal – Mechelen, Namur, Gorinchem, Hardenberg, Venray, Göteborg, Malmö och Stockholm).

Koncernen har drygt 750 anställda och omsatte under verksamhetsåret 2017–2018 drygt 157 miljoner euro.

Besök vår webbplats för mer information: www.easyfairs.com