Seminarier 9 maj

Hämta ditt entrékort här

Seminarieprogram 9 maj

perstefan

”Förnuft och känsla ger ofta helt olika svar. Det gäller inte minst plastdebatten. Vår del av Norden är en av de hetaste regionerna i Europa, när det gäller plast och gummi. Plastteknik Nordic erbjuder en enastående möjlighet att spetsa din kunskap, få nya perspektiv och inte minst knyta nya affärskontakter. Ovärderligt för dig som vill ligga steget före” säger Per-Stefan Gersbro.


Moderator på Scen 1 är Per-Stefan Gersbro, med en unik bredd i sin internationella erfarenhet, från företag och organisationer i värdecykeln för förpackningar. Han var initiativtagare till Packbridge, där han var VD under 5 år. Numera konsult i det egna företaget Paccedo.

Scen 1
08.45 - 09.15 | Frukost
09.15 - 09.45 | Seminarie

erik

Functional materials with surprising properties

Anordnas av IDA Material Technology
Föreläsare: Erik Haastrup Müller, Futation

Scen 2
08.45 - 09.00 | Frukost
09.00 - 09.45 | Seminarie

pontus

En gemensam plaströst

Pontus Alm,
IKEM

Scen 1
10.00 - 10.30 | Seminarie
10.30 - 10.45 | Meet the Speaker

daniel

Circular design principles at IKEA

Daniel Haltia,
IKEA


Scen 2
10.00 - 10.25 | Seminarie
10.25 - 10.30 | Meet the Speakers

3dc

HP Jet Fusion - Color, Production & Prototyping

Ulf Qviberg & Casper Rosén,
3DCenter i Västervik

Scen 2
10.45 - 11.10 | Seminarie
11.10 - 11.15 | Meet the Speaker

hr

Quantafuel - a part of circular economy and partnership

Hanna Riisgaard,
Quantafuel

Scen 1
11.00 - 11.30 | Seminarie
11.30 - 11.45 | Meet the Speaker

stora enso

Finally an affordable way to go green

Patricia Oddshammar,
Stora Enso

Scen 2
11.30 - 11.55 | Seminarie
11.55 - 12.00 | Meet the Speaker

lars

Fossil free plastics
- a viable sustainable business case

Lars Tilly,
Innovation Skåne

Scen 1
11.45 - 12.15 | Seminarie
12.15 - 12.30 | Meet the Speaker

hanna

Varför är ett närmare samarbete mellan
inköp och produktutveckling nödvändigt?

Hanna Notmeijer,
HDN Consulting

Scen 2
12.00 - 12.45 | Startup-pitches

su

Våra Startup-företag presenterar
sina erbjudanden i 5-minuters pitchar.

 
 


Scen 1
13.00 - 13.30 | Seminarie
13.30 - 13.45 | Meet the Speaker

mattias

Cirkulära plastflöden
- hur når vi dit?

Mattias Philipsson,
Plastkretsen

Scen 2
13.00 - 13.25 | Seminarie
13.25 - 13.30 | Meet the Speaker

timo

PC Copolymers, going beyond PC

Timo Latvakangas,
SABIC

Scen 2
13.30 - 13.55 | Seminarie
13.55 - 14.00 | Meet the Speaker

andrew

How can neutron scattering be used
to understand plastics?

Andrew Jackson,
European Spallation Source

Scen 1
14.00 - 14.45 | Paneldebatt
 

debatt

Plastics is too good to throw away
- but how do we solve the issues?

Deltagare från
Svensk Plastindustriförening, IKEM, Norner AS,
Dansk Plastindutriförening &
Finnish Plastics Industries Federation

Scen 1
15.00 - 15.25 | Seminarie
15.25 - 15.40 | Meet the Speaker

ben

2019 - the year for 3D printed plastics

Ben Redwood,
3D Hubs

Scen 2
15.00 - 15.25 | Seminarie
15.25 - 15.30 | Meet the Speaker

hanna

Kan återvinningscertifikat driva ökad
efterfrågan på återvinning av plast?

Hanna Ljungkvist Nordin,
IVL Svenska Miljöinstitutet