Programöversikt

Hämta ditt entrékort här

Seminarieprogram Plastteknik Nordic 2019

Seminarieprogrammet fylls på löpande, så kika gärna in igen snart!

Plastteknik Nordic kommer att fokusera extra på några teman: 

Hållbarhet – hur jobbar branschen med att säkra en hållbar plastanvändning? Återvinning, cirkulära frågor, regranulering.
Kompetens – hur jobbar branschen med försörjning och utvecklings av kompetens?
Automation – teknik och processer som möjliggör ökad effektivitet genom automatiserade lösningar
Materialinnovation – framsteg inom råvara och polymera material 

Årets inspirerande talare kommer från följande företag

Talare
andreas


"
Volvo Cars Recycled Plastics Ambition 2025"

Andreas Andersson, Environmental Attribute & Material Management, R&D
Volvo Cars

Läs mer om föreläsningen här>>

tina


"Volvo Cars Recycled Plastics Ambition 2025"

Tina Carvid, Senior Project Manager, Procurement
Volvo Cars

Läs mer om föreläsningen här>>

Kristin


”Innovativ hållbarhet enligt Trioplast”
Kristin Geidenmark Olofsson,Innovation, Sustainability & CSR Director
Trioplast Group
Läs mer om föreläsningen här>>

ulf


"
HP Jet Fusion – Color, Production & Prototyping"

Ulf Qviberg
3D Center

Läs mer om föreläsningen här>>

Casper


"HP Jet Fusion – Color, Production & Prototyping"

Casper Rosén
3D Center

Läs mer om föreläsningen här>>

Patricia


"Finally an affordable way to go green"
Patricia Oddshammar, VP Head of Biocomposite
Stora Enso

Läs mer om föreläsningen här>>

Allan


"
Post-use circular material from ocean and land"
Allan Rasmussen, Head of Sales and R&D
Plastix Global

Läs mer om föreläsningen här>>

Andrew Jackson


"How can neutron scattering be used to understand plastics?"
Andrew Jackson, Deputy Head of Neutron Instruments Division, European Spallation Source

Läs mer om föreläsningen här>>

Lasse stal


"”Freeform Injection Molding – helping injection molders do better products”"
Lasse Staal
CEO Danish AddiFab

Läs mer om föreläsningen här>>

Mattias Philipsson


"
Cirkulära plastflöden -hur når vi dit?"
Mattias Philipsson, VD
Plastkretsen

Läs mer om föreläsningen här>>

Annika


"Materialåtervinning av plast och cirkulära system"
Annika Boss, Senior Research Engineer
RISE

Läs mer om föreläsningen här>>

Per


Kundbehov, värdekedja och design ur ett cirkulärt perspektiv
Per Stoltz, Resource and waste manager 
IKEA

Läs mer om föreläsningen här>>

Hanna


"Varför ett starkare samarbete mellan produktutvecklings- och inköpsfunktioner är ett måste!"
Hanna Notmeijer, Senior Inköpskonsult
HDN Consulting 
Läs mer om föreläsningen här>>

Erik


"Kompetensutveckling för ett liv i frihet"
Erik Lambis, Kriminalvårdsinspektör
Kriminalvården

Läs mer om föreläsningen här>>

Lars


Automatisering i en ny värld
Lars Cardemar, Area Sales Manager
KUKA

Läs mer om föreläsningen här>>

Tarquinn


"Who put PP in my PE?" - managing mixed polymers"
Tarquin Crouch, Market Manager Polymers
Imerys
Läs mer om föreläsningen här>>

Debatt


"
Omställning till hållbar plast – vad, hur och vem"
Paneldebatt med debattörer från GPS, SPIF, Lunds Universitet, Sysav & Perstorp

Läs mer om debatten här >>

Ben Redwood


"2019 - The year for 3D printed plastics”"
Ben Redwood, Director of Supply Chain at
3D Hubs

Läs mer om föreläsningen här>>

Hanna Ljungkvist


"Kan certifikat stimulera marknaden för återvunnen plast?"
Hanna Ljungkvist Nordin, Senior projektledare; Klimat och hållbara samhällssystem - Avfall, IVL - svenska miljöinstitutet

Läs mer om föreläsningen här>>

Erik Haastrup Muller


"Functional materials with surprising properties"
Erik Haastrup Muller, CEO,
Futation


Läs mer om föreläsningen här>>

Hans Friedsam


"När- var- hur-varför bioplaster?"
Hans Friedsam
Nordisk Bioplastteknik


Läs mer om föreläsningen här>>

Timo Sabic


"Challenges of Thin Wall Plastic Part Design"
Timo Latvakangas
Technical Marketing
SABIC Specialties

Läs mer om föreläsningen här>>