Kompetenstorg

Hämta ditt entrékort här

Kompetenstorget lanseras på Plastteknik Nordic 2019

- En ny mötesplats för aktörer inom plastindustrins kompetensförsörjningsfråga

 

 

Torget är utvecklat för en ökad samverkan mellan näringsliv och högskolor såväl som mer praktiskt betonade yrkesutbildningar inom plastindustrin. Här möter du några av de nyckel-aktörer som jobbar med kompetensförsörjning i branschen. De kommer att finnas på plats under mässans två dagar och berätta om sina utbildningar och kurser riktade mot såväl yrkesverksamma som studenter.

Aktörerna du möter är:

  • Lunds Tekniska Högskola
  • Campus Värnamo
  • Polymercentrum
  • Svensk Gummiteknisk förening
  • YH i Jönköping
  • Blivplastmager.dk