Halvdagskonferens: Additiv Tillverkning i Plastindustrin

Hämta ditt entrékort här

Industriell användning av AM – tillverka på nya sätt

Se hur 3D-printning kan användas för skarp produktion idag genom konkreta exempel med talare från industri och akademi inom bland annat medicinteknik, arkitektur och lättvikt. Se schemat för 3D halvdagen nedan:

13.00-13.10

Introduktion


13.10 - 13.55

EmelieFrån exjobb till start-up: Skräddarsydda proteser 

Emelie Strömshed
Delägare och designer Anatomic Studios

13.35 - 14.00

Mikael SohlbergNär ger 3D-printing extra värde som produktionsmetod? Pros/cons samt förevisning av exempel

Mikael Sohlberg
Marknadsansvarig GT Prototyper AB 


14.00 - 14.40

Jonas Rundberg

Digital Materialitet i Arkitektur. Framkanten av additiv tillverkning inom arkitektur globalt och exempel på pågående innovationsarbete inom fältet additiv tillverkning i trä


Jonas Runberger
Arkitekt och forskare med särskilt fokus på hur digital teknologi påverkar designprocessen och produktionen av arkitektur. Han är konstnärlig professor i digital design på Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik, och ansvarig för Dsearch, ett utvecklingsnätverk för digital design på White arkitekter AB.

14.40 - 15.00

Fika


15.00 - 15.30

MadsAdditive Manufacturing in a circular economy

Mads Kjoller Damkjaer
CEO/Director Danish AM Hub.

15.30 - 16.00

AxelDesign for AM – exempel på mjukvaror för lättvikt / generativ design & analys

Axel Nordin
Forskare inom designoptimering och additiv tillverkning, Produktutveckling, Lunds Tekniska Högskola