easyfairs

Utställarkatalog

Våra utställare


Leadco Engineering AB

Leadco Engineering AB

C 03a

44240 Kungälv
Sweden
www.leadco.se

Leadco Engineering AB är ett konsultföretag inom processteknik för polymera material. Till kunder i Skandinavien och världen erbjuder vi kunskap och aktivt projektarbete inom bl a:
* Produkt- och processutveckling
* Förstudier och kostnadskalkyler
* Processlayouter / konstruktionsarbete
I vårt processlab i Kungälv kan vi göra praktiska försök tillsammans med våra kunder.
I Skandinavien och Finland representerar vi följande företag:
> Bausano & Figli Spa
> Gala Kunststoff- und Kautschukmaschinen GmbH
> F.lli Maris S.p.a
> Rapid Optical Control GmbH