easyfairs

Utställarkatalog

Våra utställare


PVC Forum - en sektorgrupp inom IKEM

PVC Forum är en sektorgrupp inom IKEM. Medlemmarna representerar både PVC-branschens råvaruproducenter och bearbetare. PVC Forum arbetar för att anpassa PVC-produkter till ett hållbart samhälle och för att sprida saklig information om PVC som råvara och material i ett brett samhällsperspektiv.