easyfairs

Utställarkatalog

Våra utställare


Venso Elektronik AB

Venso Elektronik AB

F 28

43330 PARTILLE
Sweden
www.venso.se

Venso AB tillhandahåller verktyg, utrustning och material med högsta funktion och kvalitet inom området förbindningsteknik (lödning, limning, virning) till elektronikindustrin. Samt inom mät- och avsyningsområdet, för att med optiska och videomikroskop utföra mätning och kvalitetsbedömning av små till medelstora detaljer. Vår ambition och ledstjärna är att lösa våra kunders problem inom dessa områden, samt givetvis att därefter leverera rätt produkt med rätt kvalitet i rätt antal, rätt tid och till rätt plats!

Produkter