easyfairs

Utställarkatalog

Våra utställare


Eurostatic AB

Eurostatic AB

A 02.

23641 Malmö
Sweden
www.eurostatic.se

Vi vänder oss i första hand till tillverkande industri och företag i Skandinavien och norra Europa som i sina anläggningar och tillverkningsenheter har  olägenheter med statisk elektricitet och dammansamlingar som är till nackdel för det man producerar. Även förbättringar inom arbetsmiljö i hygienavseende ser vi som en tillväxtmarknad.
EuroStatic AB kan idag erbjuda sina tjänster till nästan alla förekommande branscher. I begynnelsen var fokus inställt på i första hand plastindustri men i takt med att syntetmaterial och konstfiber trängt in i så gott som alla branscher har vi byggt upp erfarenhet för nästan alla branscher. Systemen utvecklas och produceras av SWEPRO - Düsseldorf/Neuss i Tyskland.

Produktnyheter

  • RENGÖRINGSSYSTEM

    Ett komplett system för rengöring (reducering av damm, partiklar och andra föremål) inom tillverkning, förpackning och allmän hantering av känsliga produkter. Systemet består av kundanpassade rengöringsmunstycken sam t vakuumenhet med tillhörande slangar, rör och automation. Systemen levereras som komponent eller som färdig anläggning med serviceavtal.
    Det unika är att 3 moment utföres i samma enhet: Antistatbehandling, Tryckluftsspolning och vakuumsug.
    Partiklar samlas upp i kärl eller skickas vidare i Lägg till i ordlista.