easyfairs

Utställarkatalog

Våra utställare


Rondo Plast AB

Rondo Plast AB

C 01.

27121 Ystad
Sweden
www.rondoplast.se

Rondo Plast AB är ett helägt dotterbolag till Polykemi AB. Rondos övergripande affärsidé är att erbjuda kvalitetssäkrad och återvunnen plastråvara. Företaget startade 1980 och har genom åren byggt upp en högkvalificerad kunskap och erfarenhet när det gäller plaståtervinning.
Rondos främsta produkter ingår i REPRO-programmet, som erbjuder ett standardsortiment av återvunna plastmaterial, baserat på PP, ABS, PBT, PA66 och PC/ABS. Dessutom finns det kundspecifika REZYcom-programmet som ger möjligheten att erbjuda en skräddarsydd plastråvara med återvunnen råvarobas för just din applikation.
Detta starka produktprogram har utvecklats i ett givande och intensivt samarbete med moderbolaget. Ett samarbete där vi har lyckats förena Rondos stora erfarenhet av återvinning med Polykemis välkända och etablerade kunskap ifrån teknisk compoundering.
Vi har helt enkelt lyckats etablera ett väl utvecklat samarbete som förenar och erbjuder det bästa av två världar!