easyfairs

Utställarkatalog

Våra utställare


Svensk Plastindustriförening, SPIF

Svensk Plastindustriförening, SPIF

D 12

25229 HELSINGBORG
Sweden
www.plastindustri.org

Svensk Plastindustriförening är en intresseorganisation för de mindre och medelstora företagen inom plastindustrin, vi har idag ca 150 medlemmar. Föreningen är en branschorganisation inom Sinf, Svensk Industriförening.

Verksamheten är i första hand inriktad på att tillfredsställa medlemsföretagens behov av service och information i företagar- och branschfrågor. SPIF besvarar bland annat remisser från myndigheterna och deltar både i svenska och internationella samarbeten.