easyfairs

Utställarkatalog

Våra utställare


ABIC Kemi AB

ABIC Kemi AB

D 30

60006 NORRKÖPING
Sweden
www.abic.se/industri

ABIC verkar huvudsakligen inom fyra affärsområden:

Komposit:
Ythartser, laminerhartser, kol-, aramid-, basalt och glasfibervävar samt kol- och glasfiberprepreg för kvalificerade kompositkonstruktioner.
Vi marknadsför dessutom produkter för vakuumbagging samt olika gjutsystem för plugg- och formtillverkning.
Vår produktportfölj innehåller också olika typer av sandwichmaterial.

Elkraft och elektronik:
Isolering , impregnering, inkapsling och sammanfogning för låg-, medel- och högspänningsprodukter, t ex generatorer, motorer, transformatorer, reläer och elektronikkomponenter.

Formgivning, prototyper och verktyg:
Produktprogram för att skapa modeller, för framtagning av prototyper och för tillverkning av verktyg och gjutformar.

Sammanfogning:
Avancerade en- och tvåkomponent industrilimmer för sammanfogning av metaller, plaster, glas, keramik och gummi, samt produkter för packningar och tätningar. och tätningar

Produkter

Produktnyheter

 • Hexcel HiMax multiaxiella vävar

  Hexcel kommer att leverera HiMax ™ multiaxiella vävar (NCF) till Mubea Carbo Tech för tillverkning av monocoque chassi av kolfiber (fordonsstruktur där chassit är integrerat med karossen). Dessa kommer att tillverkas genom resin transfer molding (RTM).
  Som följd av kontraktet kommer Hexcel att investera i en ny tillverkningslina i fabriken i Leicester.

  Produktionen från den nya tillverkningslinen kommer att ge många fördelar, bland annat minskat skrot, högre materialkvalitet och större rullstorlekar. Dessutom kommer det bredare materialet att förbättra kundens automatiska vävbehandling avsevärt.

  ”Vi ser fram emot att visa att kompositer kan vara en hållbar lösning för fordonsindustrin och att kompositer inte längre är begränsade till småvolym produktion ", säger Hexcels VD Tim Swords.

  ABIC Kemi AB är svensk distributör för Hexcel

 • HITAPE® ADVANCED REINFORCEMENTS FOR OUT-OF-AUTOCLAVE (OOA) PROCESS

  Hexcel HiTape® kombinerar fördelarna med automatiserad bearbetning, kostnadseffektiviteten hos injiceringstekniken och prestandakrav för flygplansstrukturer.

  HiTape® UD-tejp är tillverkad av HexTow®-kolfiber. Tillverkningen kan ske i en helautomatiserad lay-up-process med uppläggningshastigheter så höga som 50 kg/h.

  Detaljer som injiceras kan tillverkas med HiTape® med upp till 30 mm tjocklek och de kan nå ett fibervolym-innehåll på 58 till 60%. De mekaniska egenskaperna är lika höga som hos detaljer som tillverkats med den senaste generationen av primära strukturprepregs.

  Besök ABIC i monter D30 för att se HiTape-videon!

  www.abic.se

 • Förstärkning eller restaurering av byggnader med Selcom multiaxiell vävar

  Förstärkning eller restaurering av byggnader är ett av de senaste områdena där
  multiaxiella vävar används med utmärkta resultat.
  Biaxiella och quadriaxiella kol-, aramid- och glasfibrerväv används inom denna sektor
  tillsammans med högviskösa hartser. Dessa kräver mycket öppen vävstruktur som
  medger att hartset flyter genom lagren.
  Selcom är en pionjär inom byggbranschen med produkter tillverkade speciellt för anti-
  seismiska förstärkningar och utvecklade av multifunktionella vävar, där sensorer,
  sensoriska fibrer har integrerats.
  ABIC Kemi AB i monter D 30 representerar Selcom S.R.L i Sverige. ABIC Kemi

  http://www.multiaxialfabrics.com/

 • Panacol Elecolit® elektriskt och termiskt ledande lim

  Panacol Elecolit® elektriskt och termiskt ledande lim.

  Produkterna i Elecolit®-serien är innovativa lösning med många tillämpningar.
  Elecolit® ledande lim är syntetiska hartser fyllda med metalliska eller oorganiska fyllmaterial .
  Produktserien består av:

  ● ICA isotropiskt ledande lim
  ● TCA termiskt ledande lim
  ● ACA anisotropiskt ledande lim


  De finns som en-komponent lim, för enkel hantering med dispenser, screentryck eller
  nål överföring - ingen blandning behövs.

  Elecolit produkterna finns också som två-komponentlim. De har lång hållbarhetstid och kan härdas vid rumstemperatur. Mycket korta härdningstider är möjliga vid högre temperaturer.

  http://www.abic.se/industri/wp-content/uploads/sit...

 • Blandningsmaskiner - THINKY Mixer

  THINKY Mixer är en unik blandningsmaskin där blandningsbehållaren både snurrar (moturs) och roterar (medurs) i en bana ungefär på samma sätt som jorden roterar runt solen.

  Thinky Mixer demonstreras i ABIC monter D30 på följande tider:
  Den 17 maj: 12:15, 13:30, 14:00, 14:40, 15:30 och17:00.
  Den 18 maj: 10:00, 11:00, 12:00, 13:30 och 14:30.

  THINKY Mixer är en unik blandningsmaskin där blandningsbehållaren både snurrar (moturs) och roterar (medurs) i en bana ungefär på samma sätt som jorden roterar runt solen.
  Interaktionen mellan behållarens snurrande och roterande alstrar ett spiralflöde med stigande och fallande strömmar i blandningsmixen och ger snabbt en enhetlig blandning. Luftbubblor i materialet pressas ut till ytan.
  Olika material kan blandas, från vätskor och material med hög densitet till nanopulver. Komponenter med mycket olika sammansättning och egenskaper mixas till en enhetlig blandning.
  Thinky Mixer finns i olika storlek från 100 ml blandningskärl till 2 x10 liter. Mer är 22000 enheter har levererats till användare worldwide.

  http://www.abic.se/industri/wp-content/uploads/sit...

 • PP- eller HDPE-liknande prototypdetaljer

  Synthene PR 777 är en gjutharts för framställning av prototypdetaljer. Den härdade hartsen har egenskaper som liknar PP (Polypropen) eller HDPE (High Density Polyeten), och lämpar sig väl för framtagning av prototypdetaljer av dessa plaster. PR 777 kan också användas för tillverkning av mindre serier då termoplast blir för komplicerad eller dyr.

  PR 777 har e-modulen ca 900 MPa, och kan gjutas i vakuumgjutmaskin eller handgjutas.
  Välkommen till vår monter för att se på varuprov!

  http://www.abic.se/industri/wp-content/uploads/sit...

 • Precisionsprutning av maskering och skyddslack

  Precisionsprutning av maskering och skyddslack

  Den nya preeflow® eco-SPRAY precision dispenser från ViscoTec ger jämn och snabb beläggning med Panacol maskerings- och skyddslack. Den nya tekniken ger perfekt resultat med exceptionell kantskärpa vare sig man sprutar med låg- eller högviskositet UV-lim.

  Beläggning med Panacols högviskositet lim på stora ytor blir enkelt med eco-SPRAY från ViscoTec. Den nya dispensern ger en snabb process även med högviskösa och stabila material, såsom Panacol tätning Vitralit® FIPG 60102 eller maskeringsprodukten Vitralit® MASK 20102. eco-SPRAY systemet använder principen den ändlösa kolven för att exakt mäta och påföra produkten oavsett viskositet och tryck.

  För att uppnå den erforderliga skikttjockleken, kan den applicerade mängden ändras genom att ändra lufttrycket, limmängden och avståndet till substratet eller hastigheten för applicering. Eco-SPRAY är enkelt att använda och kan anpassas till olika material och doseringsprocesser med olika medföljande nåldiametrar och luftmunstycken.

  Eftersom eco-SPRAY också kan hantera viskösa lim, har eco-SPRAY också visat sig lämplig för sprutning och förångning av lågviskösa skyddslacker. De två produkter som används här är

  Vitralit® 2004 F och Vitralit® 2007 F , både är dubbel-härdande epoxilim. Med eco-SPRAY, kan dessa limmer användas som ytbeläggningar med hög kantskärpa och härdads i en kontinuerlig process med UV-belysning till exempel från Hönle´s UVAPRINT sortiment.