easyfairs

Utställarkatalog

Våra utställare


Resinit AB

Resinit AB

D 18

59350 VÄSTERVIK
Sweden
www.resinit.se

Resinit är en kvalificerad leverantör av maskinbearbetade plast- och laminatkomponenter samt vidareförädling genom montage. Verksamheten är inriktad mot teknikföretag med krav på hög servicenivå och leveranssäkerhet. Resinits mål är ett långsiktigt och utvecklande samarbete tillsammans med kund. Det kräver kontinuerliga investeringar i teknisk utveckling och i personalens kompetens. Resinit är certifierat enligt ISO9001:2008 och ISO14001:2004, vilket leder företagets arbete mot ständiga förbättringar inom kvalitet och miljö.