easyfairs

National Symposium on Technology and Methodology for Security and Crisis Management

28‐29 November 2017, Kistamässan

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder även i år en plats för forskning inom samhällssäkerhet. Målet med TAMSEC är att skapa en mötesplats där akademi, institut, myndigheter och industri diskuterar ny forskning inom teknik och metodik för samhällssäkerhet. TAMSEC är en del av Mötesplats Samhällssäkerhet med eget program öppet för alla deltagare och besökare. TAMSEC arrangeras av den strategiska forskningsmiljön Security Link, och en god nyhet sedan förra TAMSEC är att regeringen gett fortsatt finansiering från initialt 2010-2015 nu åtminstone till och med år 2020. Det ger en långsiktig tidshorisont för att kombinera dessa mötesplatser för alla intressenter inom samhällssäkerhet, vilket vi nu genomför för tredje gången!

tamsec
Organisation committee

Fredrik Gustafsson, LiU
fredrik.gustafsson@liu.se

Christina Grönwall, LiU, FOI
christina.gronwall@liu.se

Sara Strömberg, LiU 
sara.stromberg@liu.se