easyfairs

Varför besöka?


Sverige och världen står inför utmaningar av en karaktär som vi inte har mött tidigare. Både med avseende på omfattning och innehåll. Behovet av en mötesplats kring hur vi ska navigera i en orolig omvärld och utveckla vår förmåga att stå emot kriser och hot har därför inte varit större. Därför blir Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 den viktigaste arenan för dig som är engagerad i totalförsvar, rättsväsende, strategiskt säkerhetsarbete och krisberedskap. Från både privat och offentlig sektor.

Nytt för i år är bl.a. fler seminarier kring totalförsvarsarbetet – baserad på tanken om att skapa maximal försvarseffektivitet genom samarbete och samordning. Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet och social oro får även i år en genomlysning och utrymme för att ge dig praktiska tillämpningar i din organisation. Cyberhotet, mer omfattande och målinriktat än vad många tror, får också större plats i programmet. Skydd av infrastruktur, energi- och livsmedelsförsörjning i tider av oro kommer finnas med. Naturligtvis lyfter vi också fram nya erfarenheter och förslag för att förbättra och effektivisera den ordinarie verksamheten kring det förebyggande arbetet och hantering av samhällsstörningar. 

Intresset är i år större än någonsin - Säkra din plats idag!

Huvudpartners

Mediapartner