easyfairs

Mötesplatsens ambassadörer

Ida Texell

Ida Texell är förbundsdirektör/räddningschef i Brandkåren Attunda som levererar service i sex kommuner i norra Stockholm. Ida ingår även i regeringens delegation för det svenska genomförandet av FNs globala mål som uttrycks i Agenda 2030. Idas är en inspirerande ledare som fokuserar på moral, resultat och nytta vilket utvecklar verksamhet som bidrar till ett hållbart samhälle. Nyckelorden i Idas ledarskap är mod och en innerlig strävan om att varje dag göra sitt allra bästa. Inom ramen för sina EMBA studier på Stockholms Universitet skrev hon sin uppsats om "den svenska säkerhetsdiskursen, imperativet om varför risker och säkerhet behöver demokratiseras.

Ida utsågs till Årets Ledare 2015 av SKL och Framtidsverket samt topplacerades 2016 för andra året i rad på Ledarnas lista för framtidens kvinnliga ledare. 2015 grundande hon karriärnätverket Magma för kvinnliga ledare inom svensk krisberedskap.

Michael Marklund

Michael Marklund är Affärsområdeschef hos Lloyd´s Register inom sakområdet RSA, risk-, kontinuitets- och krishantering.

Michael har under 25 år verkat som bitr. räddningschef, säkerhetschef, säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef, Riskmanager och Krisberedskapssamordnare. I denna tjänst ingått i många regionala, nationella och internationella arbetsgrupper för att utveckla kommunal och offentlig sektors verktyg för att skapa ett robustare och tryggare samhälle, bl.a. i MSB:s referensgrupp i arbetet med Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet, FOI:s referensgrupp för utveckling av verktyget ClimaTool och det europeiska arbetet med ISO-standarder.

I sin ovannämnda roll också operativt hanterat kriser såsom Tsunamin, stormar, pandemier, flyktingsamordningen senast och utvecklat krishanteringsförmågan utifrån gällande standarder och MSB:s grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. I detta arbete ingick även att fördjupa samarbetet med den privata sektorn och den akademiska världen.

Michael också fått ett antal utmärkelser, bl.a. OffSÄK:s riskhanteringspris 2007 och ett stort antal topplaceringar i SKL:s öppna jämförelser trygghet och säkerhet.

Har utbildat de ledande säkerhetscheferna, både inom den offentliga och privata sektorn i Sverige under drygt 10 år.

Han har också varit delaktig i ett antal publikationer såsom:

  • ”Klimatrisker och krisberedskap – exempel på arbetssätt i kommuner och landsting” – utgiven av SKL
  • ”Sociala risker i Skåne – samhället förändras och vi måste förändra våra insatser” – utgiven av Länsstyrelsen Skåne
  • ”Medvind i säkerhetsarbetet” – utgiven av KBM, SRV och SKL
Lottapodden

Lottapodden samtalar varannan vecka med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Samtalen grundar sig i mänskliga rättigheter och demokrati men med speciellt fokus på kvinnors delaktighet. Lottapodden vill utifrån FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet öka kunskapen om mänsklig säkerhet och totalförsvaret. Målet är att öka intresset bland fler kvinnor att bli aktörer på den försvars- och säkerhetspolitiska arenan. 

Lottapodden produceras av Svenska Lottakåren, en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Värd för Lottapodden är Svenska Lottakårens kommunikatör, Maria Öst.

Cecilia Uneram

Cecilia är brand- och arbetsmiljöingenjör och har tidigare arbetat på Brandskyddsföreningen, som räddningschef i Västra Sörmlands Räddningstjänst och som lärare på dåvarande Räddningsverkets skola i Rosersberg. Hon ingår i MSB:s internationella personalpool och har även utbildats inom EU’s krishanteringssystem – EU Civil Protection Mechanism. Hon har bland annat tjänstgjort vid stödinsatsen i Thailand efter tsunamin och vid jordbävningen i Nepal. Cecilia är styrelseledamot i CARER/LiU och drivande inom det kvinnliga karriärsnätverket inom krishantering - Magma.

Cecilia Uneram, Uneram Utveckling AB, arbetar med att stödja organisationer i deras utvecklingsarbete inom bland annat krishantering, individanpassat brandskydd, stärkt brandskydd i boendemiljö och hållbarhetsfrågor. Hon anlitas också som föreläsare och moderator.

Carl Törner

Grundare av podcasten Strategipodden som handlar om försvars- och säkerhetspolitik. Studerar på Officersprogrammet vid Försvarshögskolan och tar examen 2018. Ursprungligen från bruksorten Fagersta och har en utlandstjänst i bagaget. Brinner för utrikespolitik och säkerhetspolitik i synnerhet. 

Podcasten startades i december 2016 och har citerats flertalet gånger i bla Expressen. Målet med podcasten är att även den oinsatte lyssnaren ska få en grundläggande förståelse för varje avsnitts ämne. Podcasten har redan haft Försvarsminister Peter Hultqvist, fd ÖB Sverker Göranson och MSB dåvarande GD Helena Lindberg som gäster.

Minou Sadeghpour

Minou arbetar sedan april strategisk rådgivare i Sigtuna kommun. Hon är en skicklig strateg och känd för att lyckas kombinera förmågan att vara snäll och omtyckt och stå för ett modigt ledarskap. 

Innan dess har hon arbetat som programansvarig för säkerhetspolitik på Folk och Försvar en organisation som arbetar för att sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen, samt om samhällets krisberedskap och totalförsvar. Hon var projektledare för programmet till Mötesplatsen till att hon lämnade Folk och Försvar. Minou har under sin tid på Folk och Försvar gjort sig känd som en skicklig och mycket uppskattad moderator som manövrerar svåra ämnen med skarpa frågor.

Minou skriver i varje nr av Allmänna Försvarsföreningens tidning Vårt Försvar. Är sedan ett år tillbaka styrelseledamot i föreningen. 

Minou är även Mötesplats Samhällssäkerhets Twittrare. 

Ola Slettenmark

Ola är samordningschef i Samverkan Stockholmsregionen och har 20 års erfarenhet av aktörsgemensam krishantering i teori och praktik. Ola är en av sju operativa samverkans- koordinatorer i regionen och ledde den gemensamma samverkansstaben vid attentatet på Drottninggatan 7 april. 

Samverkan 112

Samverkan 112 är tidningen som täcker hela blåljus sektorn. Tidningen passar dem som jobbar i branschen eller som är intresserad av att veta mer om polisen, räddningstjänsten, ambulans, kustbevakning, tullen m.m.

Samverkan 112 betraktar åsiktsfrihet som en självklarhet för tidningens läsare. Samverkan 112 ska vara hela blåljusfamiljens kommunikationsverktyg som präglas av en attityd som är respektfull mot andras uppfattningar.

Beredd News

Beredd News är i första hand ett Twitterkonto som följs av drygt 4.500 personer, företag och myndigheter, företrädesvis inom sektorerna samhällsskydd och beredskap. Vi omvärldsbevakar allt från barnsäkerhet till terrorism. Vi är ofta nyhetsdrivande och först med det senaste från hela världen. 

Beredd News är en fortsättning på den omvärldsbevakning som gjordes i det tvärvetenskapliga och tvärdisciplinära nätverket NSSA (Nordic Safety and Security Academy). Idag drivs Beredd News av Ulf Scheithauer. Ulf har bl a arbetat som kommunikatör och webbredaktör på Stockholms brandförsvar, haft uppdrag som projektledare och rådgivare inom krisberedskap och kriskommunikation. Han är också en av upphovsmännen bakom det IT-baserade ledningsstödet för krishantering och omvärldsbevakning.