easyfairs
Nytt totalförsvar • Krisberedskap
Att värna demokrati & öppenhet
Kistamässan, Stockholm
Stockholm, Sverige
28 - 29/11/2017

Mötesplats Samhällssäkerhet är tillbaka igen 19-20 november 2019, mer information kommer inom kort!

Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare

En allt mer osäker omvärld påverkar också oss i vår vardag och ställer till del nya krav på hur vi skapar vår säkerhet. I närområdet prövas den europeiska gemenskapen av politisk oenighet, migrationsutmaningar och britternas val att lämna unionen. Nya ryska stormaktsambitioner tvingar oss att åter se till försvaret av våra gränser. Genom påverkanskampanjer och vilseledande information letar sig osäkerheter in i vårt samhälle som riskerar att bidra till minskad tillit och ökad polarisering. Det fruktansvärda attentatet den 7 april 2017 i Stockholm visade åter att terrorism dessvärre är ett hot som kan drabba också oss i Sverige.  I hanteringen visar vårt samhälle hur vi tillsammans kan möta också de svåraste prövningar. Hur vi står emot och hanterar kriser påverkar inte bara drabbade och inblandade aktörer utan i ett större perspektiv också förtroendet för vår demokrati. Därför är det särskilt viktigt att samlas för att tillsammans arbeta för ett säkrare Sverige.

Mötesplats Samhällssäkerhet är en möjlighet för dig som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och ett nytt totalförsvar att fortbilda dig, knyta nya kontakter och utveckla ditt arbete med dessa frågor. Under två intensiva dagar arrangerades drygt 40 aktuella seminarier och utställningen är fylld med företag, organisationer och föreningar. 

Ta del av Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 i efterhand!

SVT Forum var på plats och sände utvalda seminarium!

s

Klicka på bilden nedan för att komma direkt till vald video. 

Se sex webbsända seminarium

Ta del av dessa

  • Ett modernt psykologiskt försvar
  • Osäker omvärldsutveckling och Sveriges säkerhet
  • Ett förankrat försvar
  • Unga offer, förövare och lösning
  • Säkerheten först på plats
  • Individens förmåga att hantera kriser

2017 års teman

Nytt totalförsvar - vad betyder det för Sverige?

Om Sveriges säkerhet utmanas ska civila och militära aktörer kunna agera gemensamt och med kraft. Totalförsvarsplaneringen som nu genomförs kräver fördjupade och breddade samarbeten. 
Vad det kan betyda för privata företag, myndigheter och organisationer blir centrala frågor för Mötesplats Samhällssäkerhet 2017.

Krisberedskap – hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle?

Framgångsrik krisberedskap bygger på ett engagemang från hela samhället. Förmågan att stå emot och hantera samhällsstörningar är helt beroende av en effektiv användning av resurser och välplanerad samverkan mellan berörda aktörer. Därför kommer konferensen att belysa hur vi kan förstärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Att värna demokrati och öppenhet

Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet och social oro utmanar det öppna och demokratiska samhället.  Det är utmaningar som berör ett stort antal aktörer – från rättsväsende till socialtjänst, räddningstjänst och frivilligorganisationer. På Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 belyser vi förutsättningarna och diskuterar hur man både kan förebygga och hantera riskerna.

Huvudpartners