easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

REBUS

REBUS

F:05

723 46 västerås
Sweden
www.rebustype.com

Att förstå hur människor är olika är en grundläggande förutsättning för att team ska fungera väl. Med hjälp av Rebus kan vi skapa mer effektivt fungerande grupper och bättre nyttjande av kompetens. Förståelsen för olika personlighetstyper - att vi fokuserar på olika saker och ser på världen på olika sätt – ger oss verktyg som kan användas i projektledning, förändringsarbete, konflikthantering och i kommunikation med andra.
Rebus Typformulär, på samma sätt som MBTI och JTI, är sprunget ur Jungs teorier om psykologiska typer. En mer praktisk tillämpning av Rebus Typformulär är Rebus Teamroller; Rebus Typformulär visar vem man är medan Rebus Teamroller visar vad man mest naturligt gör. Förståelsen för hur dessa hänger ihop är ovärderlig när man vill utveckla enskilda (t.ex. coachning och karriärutveckling) och grupper (t.ex. öka effektivitet, skapa bättre förståelse och bättre kommunikation).