easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Peakon ApS

Peakon ApS

F:18

1411 Copenhagen
Denmark
Peakon.com

På vissa företag kan du känna att en dynamik byggs upp. Människor är engagerade, de tar sig an sitt arbete med energi, entusiasm och uthållighet. Att vara en del av organisationen blir en del av din egen identitet.

På andra företag känns det omöjligt att få alla att dra i samma riktning. Människor tappar bort företagets syfte på vägen, de börjar bara bry sig om sig själva – eller söker sig någon annanstans för nya möjligheter.

Vi startade Peakon för att skapa en plattform som kunde styra in organisationer på en ny bana. Där medarbetarna vet att man lyssnar på dem, chefer lär av sina egna beslut och blir bättre ledare och hela organisationer ser stegvisa förändringar av vad de kan åstadkomma.

Idag har hundratals organisationer gjort denna vision till verklighet. Vi har gjort detta genom att följa tre enkla principer som definierar allt vi gör. Nedan kan du läsa mer om oss och vårt uppdrag.

Produkter