easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Söderberg & Partners Compensation Benefits System

Söderberg & Partners Compensation Benefits System

K:13

83877 Stockholm
Sweden
www.soderbergpartners.se

Söderberg & Partners är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för finansiell rådgivning och för löne- och förmånshantering.
Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen.
Vi stödjer relationen mellan arbetsgivare och medarbetare
I takt med att samhällen, företag och offentlig sektor blir allt mer kunskapsintensiva ställs arbetsgivare inför nya utmaningar när det kommer till att hantera sina medarbetare. Söderberg & Partners har gjort en omfattande satsning på området Compensation & Benefits för att kunna skapa ett komplett erbjudande för arbetsgivare.
Söderberg & Partners är idag en aktör som stödjer arbetsgivaren i deras relation och utveckling av medarbetare genom systemstöd och expertis. Vi erbjuder flertalet verktyg som stärker arbetsgivarens relation, styrning och utveckling av och med sina anställda.
Detta inkluderar tjänster såsom:
• Målstyrda medarbetarsamtal inkl. lönekartläggning - Heartpace
• Onboarding och utveckling av medarbetare - Learnster
• Förmånsportal - Benefits
• Outsourcing av löner - Payroll
• Hantering av pensions- och försäkringsförmåner - S&P Online

Söderberg & Partners har dessutom:
• En unik affärsmodell som är heltäckande på ett sätt som ingen annan aktör i branschen
• Branschens nöjdaste kunder – för sjunde året i rad enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning
• Klättrat mest i branschen av Sveriges Private Banking-aktörer (Prospera, 2018)
• Rankats som bäst på det personliga mötet, service, etik, familjerätt och rådgivning kring successioner av Sveriges Private Banking-aktörer (Prospera, 2018)
• Toppbetyg i 3S kundundersökning 2018
o 94 % av våra kunder rekommenderar oss till vänner och kollegor
o 90 % av våra kunder tycker att vi är lätta att ha och göra med
o 76 % av våra kunder tycker att vi är förnyare av branschen

Läs mer om oss på: www.soderbergpartners.se

Välkommen till monter K:13 och få en närmare presentation av vad vi kan göra för ert företag!

Produkter

Produktnyheter

 • Branschens nöjdaste kunder

  Kvalitetsindex (SKI) publicerat.

  - Vi är oerhört stolta och glada över att återigen få detta fina betyg. Det är ju det enskilt viktigaste omdömet vi kan få. Jag och hela vår organisation gläds över att våra kunder i så hög grad uppskattar och värdesätter vår kompetens och service. Men vi lutar oss inte tillbaka, helt nöjda är vi inte förrän alla våra kunder ger oss högsta betyg. Så vi strävar mot ett ännu bättre resultat för 2019, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef, Söderberg & Partners.

  Enligt undersökningen värnar försäkringsbranschen i större utsträckning än många andra branscher om sina kunder och har betydligt bättre resultat än exempelvis bank- och telekombranscherna, vars resultat presenterades tidigare under hösten.

  www.soderbergpartners.se/newsroom/pressreleaser/so...

 • Din pension kan bidra till ett mer hållbart samhälle

  Tjänstepensionsmarknaden i Sverige omfattar idag cirka 2000 miljarder kronor. De som förvaltar våra pensionspengar är några av de största aktörerna både på den svenska marknaden och internationellt. Kapitalmarknaden har därmed en stor makt att bidra till ett mer hållbart samhälle.

  Söderberg & Partners hållbarhetsanalys belyser vad pensionsbolag gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor. Pensionsbolagen är stora ägare och ansvarar för en stor del av vårt pensionskapital, vilket innebär att de har stor makt och möjlighet att påverka bolag till det bättre. Men vem är det egentligen som styr över de svenska börsbolagen? Det är faktiskt indirekt du som sparare.

  https://www.soderbergpartners.se/newsroom/marknads...

 • Hållbara medarbetare - En investering med hög avkastning, utan extra kostnad?

  Många människor får inte tiden att räcka till. Hur ska man som arbetsgivare tänka kring detta? Hur långt bör man gå för att investera i medarbetarnas hälsa och går det att räkna hem investeringen?
  Frågan är inte helt enkel att besvara men det finns många fördelar med att ge möjlighet för medarbetaren att ta hand om sina problem i tid. För många arbetsgivare är medarbetarna den absolut viktigaste resursen, då är det viktigt att de är på plats, med kapacitet att leverera över lång tid.
  Många gånger när vi talar om ohälsa är det fokus på kostnader för sjukfrånvaron.. Det glöms ofta bort att den största kostnaden för företaget faktiskt är den s.k sjuknärvaron, då medarbetare är på jobbet men inte mår bra. En person som inte mår bra presterar sämre vilket också visar sig på sista raden.

  https://www.soderbergpartners.se/newsroom/nyhetsbr...

 • Pensioner – Så hanterar du den ökande livslängden

  – Vi lever allt längre och alltfler kommer att få uppleva sin 100-årsdag, berättar Magnus Gewert, vd för Söderberg & Partners Compensation & Benefits.
  Företag som har förmånsbestämda pensioner har de senaste sju åren fått se kostnaderna öka kraftigt på grund av låga räntor.

  – Samtidigt har vi trenden med en ökad livslängd. Den cocktailen kan bli dyr för företag, berättar Magnus Gewert och fortsätter:

  – Den ökade livslängden kan också påverka pensionssparare inom premiebestämda system, som riskerar att få lägre pension eftersom pengarna ska fördelas över fler år.

  https://www.soderbergpartners.se/newsroom/nyhetsbr...

 • Så GDPR-säkrar du medarbetarsamtalen

  Söderberg & Partners arbetar sedan flera år med att erbjuda sina kunder en komplett lösning av digitaliserade tjänster inom löne- och förmånshantering. Som ett led i den strategin har bolaget förvärvat en andel i Heartpace, ett bolag som är en ledande aktör inom digitalisering av målstyrning och utvärdering av medarbetare.

  – Väl genomförda samtal med medarbetarna, som bygger på att det finns en struktur som alla följer, leder till ökat engagemang, berättar Carin Dannert, Operational Manager på Heartpace.

  https://www.soderbergpartners.se/newsroom/nyhetsbr...