easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Learnster

Learnster

K:11

11247 Stockholm
Sweden
www.learnster.se

Learnster är nästa generations lärplattform. Framgång idag bygger på att kunna attrahera talanger. För att medarbetarna ska förbli engagerade och välja att stanna i företaget krävs att kontinuerlig kompetensutveckling erbjuds i moderna lärmiljöer. Learnster är utvecklat för att leva upp till de krav som dagens stjärnor ställer på både användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet.

Med Learnster kan du dessutom:
* Erbjuda varierade lärmiljöer - allt från fysiska klassrum och e-learning till blended learning och distanslärande.
* Integrera plattformen med de flesta HR-system och standarder på marknaden.
* Anpassa lärplattformen till ert varumärkes förutsättningar (eller era kunders varumärkens förutsättningar).

Produkter