easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Invono AB

Invono AB

K:19

25221 Helsingborg
Sweden
https://invono.se/portalen/

Portalen by Invono™ är en digital molnbaserad (SaaS) plattform för bolag som löser kommunikation, möten och dokumentdelning mellan ett företags alla intressenter – både internt och externt. Portalen by Invono™ används av allt från små startups till mogna och stora bolag.

Portalen by Invono™ inkluderar digitala tjänster för hantering av:
• Ägarskap – aktiebok, och ägarinformation
• Dokument – lagring, delning och uppföljning
• Möten – t ex styrelse, ledning, ISO, kommittéer, egna projekt
• Uppgifter – personer, dokument och möten
• Kommunikation mellan företaget och dess intressenter


Varför?____________________________
En genomgripande digitalisering förändrar just nu svenska arbetsplatser. Ironiskt nog är de som tar besluten om digitaliseringen, styrelser och ledningsgrupper, ofta långt efter själva när det kommer till digitaliserade arbetssätt.
-”Man lever inte som man lär. Personer kan sitta i ledningsrummet och säga att personalen inte är förändringsbenägen, men har de då sett sig själva i spegeln”, frågar sig Torbjörn Lindgren, VD och grundare av Invono.
För honom är fördelarna med digitalisering uppenbara, också på toppnivån i bolagen. Invono har därför tagit fram en portal med nyttiga funktioner för både styrelse, ledning, ägare, anställda och externa intressenter.

För vem?____________________________
Portalen by Invono™ är ett bra verktyg för alla bolag och organisationer som vill effektivisera och digitalisera sin administration och få hjälp med att hålla ordning på all bolagsformalia.
-”Det handlar om så kallad corporate housekeeping och det är lika viktigt för mogna- och traditionella bolag som för startups”, säger Jacob Frick, CSO Invono.
Under Portalens framväxt har även investerare varit en grupp som vi riktat särskilt intresse mot. Det är viktigt att startups och tillväxtbolag kan hitta kapital för sin verksamhet och det vill Invono bidra till genom verktyg och tjänster i Portalen som underlättar och effektiviserar för investerarna.

Löser vad?____________________________
Med digitala verktyg för kommunikation och administration slipper man nu förvirring kring ändrade möteskallelser, saknade beslutsunderlag, ineffektivt letande efter dokument i mejltrådar och mappar, bristfälliga rutiner för uppföljning, svårighet att hålla i frågor som löper över tid och risker med sekretess och felaktiga behörigheter.
I Invonos portal finns bland annat Styrelserummet och Ledningsrummet. Här kan styrelse- och ledningsgruppsmedlemmar logga in med Bank-ID och sedan dela kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. Alla steg i mötesprocessen hanteras digitalt och informationen delas säkert i Portalen istället för att skickas med e-post eller skrivas ut för signering.

Produkter

Produktnyheter

 • 4 vanor du borde sno från digitaliserade ledningsgrupper

  ... "I Invonos portal finns bland annat Styrelserummet och Ledningsrummet. Här kan styrelse- och ledningsgruppsmedlemmar logga in med Bank-ID och sedan dela kallelser, informationsmaterial, mötesanteckningar och protokoll med varandra. Informationen delas säkert, istället för att skickas med e-post.
  ”Jag har själv suttit i ett antal styrelser och jobbat i ett par ledningsgrupper. Röriga mappstrukturer på servrar och brister i arbetssättet tog onödig tid och skapade en frustration hos mig. Jag är inte särskilt administrativt begåvad, men vill arbeta i en strukturerad miljö”, säger Torbjörn Lindgren.

  https://chef.se/sponsrat/4-vanor-du-borde-sno-fran...

 • Digitalt verktyg för entreprenörer och investerare

  ... "– Vi såg att uppstarts- och tillväxtbolag behövde mer struktur och ordning för att vara förberedda för såväl kapitalanskaffningar som exits – och att många investerare dessutom saknade information och uppföljning om sina investeringar i olika onoterade bolag.

  Investment- och Exit Readiness
  Med funktioner för dokumenthantering och ägaradministration är nylanserade Portalen by Invono™ ett naturligt systemstöd i samband med kapitalanskaffningar. Portalen förenklar också kommunikationen med aktieägare och presumtiva investerare. Det ger särskilt uppstarts- och tillväxtbolag en stor fördel, menar Jacob Frick, partner på Invono."

  http://kampanj.di.se/tema/invono/

 • Serieentreprenören: ”Att implementera ordning och reda i ett tidigt skede, kan löna sig på flera sätt”

  ... "Som serieentreprenör och affärsängel såg Invonos grundare stora behov av strukturförändringar och branschstandards. Enligt Jacob Frick, delägare och försäljningschef på Invono, är det tydligt att allt fler bolag förstår vikten av att jobba på ett mer digitalt, strukturerat och säkert sätt:

  ”Här är vår molntjänst Portalen ett bra verktyg för alla bolag som vill effektivisera och digitalisera sin administration och få hjälp med att hålla ordning på all bolagsformalia. Det handlar om så kallad corporate housekeeping och det är lika viktigt för ett moget och traditionellt bolag som för startups”, säger Jacob Frick.

  https://www.va.se/nyheter/2018/11/27/serieentrepre...