easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

HR Shared Service Germany

HR Shared Service Germany

K:08

90480 Nürnberg
Germany
www.hr-sss.de

HR Shared Service är en portal för svenska arbetsgivare i Tyskland som erbjuder operativt personalstöd på plats. Vi har svensk bakgrund och omfattande erfarenhet av internationellt personalmanagement och arbetsrätt i Sverige och Tyskland. Självklart talar vi tyska, engelska och svenska.

Vi agerar kontaktperson för personal, projektledare och chefer i alla personalrelevanta frågor från lönekontor och personalmarketing till arbetsskydd och kompetensutveckling. Välj om du vill outsourca del av verksamheten till oss eller låta oss finnas med som rådgivare i bakgrunden.

Produkter