easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Iterum AB

Iterum AB

H:16

11732 STOCKHOLM
Sweden
www.iterum.se

Iterum är ett konsult- och utbildningsföretag med stor erfarenhet av att utbilda inom kompetensområdena lön, ekonomi och ledarskap. Vi bedriver yrkeshögskoleutbildning till lönespecialist och redovisningsekonom samt kompetensutvecklar organisationer inom våra kärnområden.

Då flertalet av våra utbildningar genomförs på distans har vi stor kunskap om e-lärande. I en översyn av distansutbildning inom yrkeshögskolan 2016 lyfts Iterum fram som ett mycket gott exempel av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Produkter

Produktnyheter

  • Fördjupa dina kunskaper kring Skatter & Avgifter

    En eKurs som ger ingående kunskaper kring arbets-givarens ansvar och skyldigheter samt hanteringen av preliminära skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Kursen syftar till att skapa förståelse för både lagstif-tade regler, skatteverkets anvisningar och den praktiska hanteringen i löneberedningen. Kursen ger en förståelse för helheten både utifrån ett löneperspektiv och ett ekonomiskt, rättsligt perspektiv.

    http://iterum.se/index.php/iterum-kompetens/webbku...