easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

AB ECCOM Arbetsglädje

AB ECCOM Arbetsglädje

J:17

12356 FARSTA
Sweden
www.eccom.se

ECCOM erbjuder personalutvecklande spel och workshops till alla företag och organisationer. Oberoende studier visar att feedbackträning med stöd av våra anpassade handledarmanualer uppnår en bevisad effekt i syfte att bana väg till samspelta team och tydliga ledarroller, men också att förhindra provokationer som mobbning och utanförskap.
Företagsspel och feedback övningar har idag blivit en mycket eftersökt produkt bland HR-chefer på många av Sveriges största företag, kommuner och landsting.

Produkter