easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Miljödata i Karlskrona

Miljödata i Karlskrona

I:09

37187 KARLSKRONA
Sweden
http://www.miljodata.se

Miljödata är ett Karlskrona-baserat företag och en av Sveriges ledande utvecklare leverantör av IT-system inom personal- och arbetsmiljöområdet. Företaget tillhandahåller webbtjänster som underlättar för organisationer att systematisera och organisera sitt arbete inom arbetsmiljö, HR och företagshälsovård. Systemen hjälper användarna med sitt arbete att uppfylla de lagkrav som finns inom området och är fokuserade på att vara användarvänliga och lättarbetade. Kunder är främst offentlig verksamhet och stora privata företag.

Produkter

Produktnyheter

  • Novi - systemet för medarbetaranteckningar

    Novi är ett användarvänligt chefsstöd som hjälper er på HR och era chefer med anteckningar och dokumentation av alla typer av anteckningar kring era medarbetare såsom misskötsel, varningar, korrigerande samtal, utvecklingssamtal mm. Med Novi får ni ett bra stöd för dokumentation, en bra översikt och kontroll samt en tydlig process. Inte minst får ni ett säkert och GDPR-säkrat sätt att samla dessa anteckningar på ett ställe.

    http://www.miljodata.se