easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

Starck & Partner

Starck & Partner

I:18

11233 STOCKHOLM
Sweden
www.starckpartner.se

Starck & Partner stödjer organisationer och medarbetare genom att erbjuda individ- och ledarutvecklingsprogram. Vårt mål är att varje omställnings-, övertalighets- och personaluppdrag ska kunna avslutas till både företagets och den anställdes bästa.

Vi arbetar för att behålla positionen som spjutspetsföretag. Därför söker vi utveckling och nya arbetsmetoder genom att arbeta med framstående forskare inom området.

Sveriges största Arbetsgivarring
Starck & Partners Arbetsgivarring öppnar dörrar och ger nya perspektiv. Den består av ett femtiotal organisationer med cirka 140 000 anställda i samverkan.

Ledarutveckling
Vi genomför utvecklingsprogram som vänder sig till arbetsledare och ledningsgrupper inom utbildning, mentorskap, handledning samt livs- och karriärplanering för chefer i grupp. Vi arbetar med coaching för chefer på alla nivåer i organisationer, såväl nya ledare som högre befattningshavare.

Livs- och karriärplanering
Hur når man balans i livet? I 85 procent av de fall där en medarbetare gör en förändring av sin situation ger det positiv återverkan. Även för företaget.

Omställning / Outplacement
Vi ger en enskild medarbetare hjälp och stöd att komma vidare från nuvarande anställning. Med individuella omställningsprogram och Arbetsgivarringen når vi goda resultat.

Rehabiliteringsomställning
I vissa livssituationer kan en människa behöva återerövra förmågan och förutsättningarna att förvärvsarbeta. För en lyckad rehabilitering är det fyra saker att tänka på: Tid, helhetssyn, kontinuitet och inflytande.

Uppåt, framåt, byta eller tillbaka? Vi ger dig verktygen. Vi ser fram emot att träffa dig på mässan!