easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

BDO Mälardalen AB

BDO Mälardalen AB

G:12

10235 Stockholm
Sweden
bdo.se

BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice. Vi är ca 650 medarbetare och finns representerade på ett drygt 20-tal orter i landet. BDO International är världens femte största revisions- och konsultationsorganisation med ca 67 000 medarbetare fördelade på drygt 1 400 kontor i ca 160 länder. Enligt Svenskt Kvalitetsindex har BDO åter igen Sveriges nöjdaste kunder.

Produkter