easyfairs

Utställarkatalog

Upptäck utställarna!

CatalystOne Solutions AB

CatalystOne Solutions AB

J:02

11122 Stockholm
Sweden
www.catalystone.se

Vi på CatalystOne tror på att hjälpa organisationer att utveckla sina medarbetare. Vi gör detta genom att erbjuda mjukvara som ökar kvalitet och säkerhet i HR-data och processer. Med CatalystOne HR-system kan HR-team och chefer kan därmed spendera mindre tid på administrativa uppgifter och mer tid på att uppnå affärsmål.

Vi är glada och ödmjukt stolta över att våra kunder ger oss branschens högsta betyg i kundnöjdhet år efter år. Vår starka och värdebaserade företagskultur speglas tydligt i relationen mellan medarbetare och kunder och långsiktiga samarbeten.

Våra kunder återfinns inom de flesta branscher och utgörs av bolag med såväl nationell som global etablering, med systemanvändare över världens alla kontinenter.

Produkter